Výroční zpráva o povinně hlášených pohlavně přenosných nemocech ve Středočeském kraji za rok 2012

Výroční zpráva o   povinně hlášených pohlavních chorobách  za rok 2012 ve Středočeském kraji byla zpracována na základě analytických výstupů z Národního registru pohlavních nemocí

Zpracovala: Václava Zvolská, referent protiepidemického odboru
Zpracováno dne: 20.06.2013

 

Přílohy