Výroční zpráva o povinně hlášených pohlavně přenosných nemocech ve Středočeském kraji za rok 2015

Výroční zpráva o povinně hlášených pohlavně přenosných nemocech ve Středočeském kraji za rok 2015 Zdrojem informací této výroční zprávy jsou povinná „Hlášení pohlavní nemoci“ zpracovaná v národním registru pohlavních nemocí

Zpracovala: Václava Zvolská, referent oddělení protiepidemického pro okresy Praha-východ a Praha západ

Zpracováno dne: 21.06.2016


 

Přílohy