Výroční zpráva o výskytu tuberkulózy a mykobakterióz ve Středočeském kraji za rok 2012

Výroční zpráva o   výskytu tuberkulózy a mykobakterióz  za rok 2012 ve Středočeském kraji byla zpracována na základě analytických výstupů z Národního registru tuberkulózy.

Zpracovala: Bc. Kateřina Jedličková, referent protiepidemického odboru

Zpracováno dne: 31.05.2013


 

Přílohy