Výroční zpráva o výskytu tuberkulózy a mykobakterióz ve Středočeském kraji za rok 2013

Výroční zpráva o  výskytu  tuberkulózy a mykobakterióz  ve Středočeském kraji za rok 2013 byla zpracována na základě analytických výstupů z Národního registru tuberkulózy.

Zpracovala: Bc. Kateřina Jedličková, referent protiepidemického odboru
Zpracováno dne: 30.06.2014
 

 

Přílohy