Výroční zpráva o výskytu tuberkulózy a mykobakterióz ve Středočeském kraji za rok 2014

Výroční zpráva o  výskytu  tuberkulózy a mykobakterióz  ve Středočeském kraji za rok 2014 byla zpracována na základě analytických výstupů z Národního registru tuberkulózy.

Zpracovala: Bc. Kateřina Jedličková, referent protiepidemického odboru
Zpracováno dne: 15.04.2015

 

Přílohy