Výroční zpráva o výskytu tuberkulózy a mykobakterióz ve Středočeském kraji za rok 2015

Výroční zpráva o výskytu tuberkulózy a mykobakterióz ve Středočeském kraji za rok 2015 byla zpracována na základě analytických výstupů z Národního registru tuberkulózy. Zpracovala: Bc. Kateřina Jedličková, vrchní referent odboru protiepidemického Zpracováno dne: 15.06.2016


 

Přílohy