Výroční zpráva za rok 2012 Incidence a prevalence léčených uživatelů drog - Středočeský kraj

Výroční zpráva za rok 2012 prezentuje a analyzuje výsledky sběru dat drogového informačního systému provozovaného hygienickou službou.

Zpracovala:  Ivana Šebková, referent protiepidemického  odboru
Zpracováno dne: 28.06.2013

 

Přílohy