Výroční zpráva za rok 2014 – drogová epidemiologie - Středočeský kraj

Výroční zpráva za rok 2014 – drogová epidemiologie - Středočeský kraj

Výroční zpráva za rok 2014 prezentuje a analyzuje výsledky sběru dat drogového informačního systému provozovaného hygienickou službou.
Zpracovala:  Ivana Šebková, referent protiepidemického  odboru
Zpracováno dne: 30.03.2015