Výskyt horečky Dengue na ostrově Reunion

Od začátku roku 2018 bylo z ostrova Reunion, ležícího v Indickém oceánu, východně od Madagaskaru hlášeno celkem 5 747 případů horečky Dengue, nebyl zaznamenám žádný případ úmrtí na toto onemocnění.

 

Virus Dengue

 

Horečka Dengue je onemocnění přenášené komáry rodu Flaviviridae, zejména pak druhem Aedes Aegypti. Virus horečky Dengue není přenosný z člověka na člověka. Vektorem je tak komár nakažený virem. Výjimku tvoří transfúze krve, či transplantace orgánů a tkání od osob infikovaných virem, v těchto případech může dojít k přenosu. Avšak laboratoře provádějí kontroly a tak riziko je v těchto případech minimální.

 

Ve většině případů má onemocnění buď asymptomatický, tedy bezpříznakový, anebo mírný průběh. Pokud se symptomy nemoci projeví, tak nejčastěji jako hořečnaté onemocnění provázené bolestí hlavy, kloubů a vyrážkou. Obtíže trvají obvykle mezi 2 až 7 dny. Úmrtnost na toto onemocnění v případě nakažení je méně než 5 %.

 

Aedes Aegypti

 

Tento komár rodu Flaviridae je hlavním vektorem přenášejícím virus horečky Dengue na člověka, v Evropě se tento druh komára nevyskytuje.

 

Horečka Dengue, Reunion, 2018

 

Od začátku roku 2018 bylo hlášeno 5747 případů horečky Dengue v Reuinionu, nejvíce případů připadlo na oblast Saint Paul (2989 případů/ 52 %), dalšími částmi ostrova s vyšším výskytem horečky Dengue jsou oblasti Le Port (n = 629), La Possesion (n = 480) a Saint Leu (n = 382).

 

 

 

 

Počet onemocnění horečky Dengue v jednotlivých týden (1t/2017 – 25t/2018)

 

 

 

Vektorem přenášejícím virus horečky Dengue v případě onemocnění na ostrově Reunion není komár Ae. Aegypti, ale Ae. Albopictus, který je v této oblasti dominantní, největší výskyt tohoto druhu připadá na období mezi prosincem a dubnem, tedy v části roku s nejvyšší vlhkosti.

 

Ae. Albopictus se vyskytuje v jižních částech Evropy (viz mapka).

 

 

 

Aktuální situace

 

Aktuální epidemie na ostrově Reunion koresponduje s výskytem v roce 2004. Vzhledem k faktu, že počet případů hlášených v každém z předcházejících týdnů nemá klesající tendenci, lze předpokládat, že bude dále pokračovat, avšak s klesající tendencí zejména s příchodem zimního období (červenec – září) na jižní polokouli, kdy dochází ke změně optimálních klimatických podmínek pro Ae. Albopictus.

 

EU/EEA

 

Každý rok navštíví ostrov Reunion průměrně 500 000 cestovatelů z Evropy, nejvíce pak v období prosinec – leden. Riziko zavlečení viru do Evropy je navázáno na osoby infikované virem horečky Dengue a přítomnost vektoru schopného přenosu onemocnění. V Evropě se vykytují komáři schopni přenosu v oblasti středozemního moře (Ae. Albopictus) a na ostrově Madeira (Ae. Aegypti).

 

V roce 2016 bylo hlášeno 2705 importovaných onemocnění, v 1504 případech existují informace o spojitosti viru se zemí, odkud byl importován. Jednalo se zejména o země jihovýchodní Asie (Thajsko 21 %, Indonésie 18 %, Indie 12 %). Francie v tomto období hlásila pouze jeden případ importovaného onemocnění z ostrova Reunion.

 

V letošním roce (2018) bylo hlášeno celkem 58 importovaných onemocnění, nejvíce pak z Thajska (35 %) a z ostrova Reunion (21 %).

 

Prevence a léčba

 

Prevencí je ochrana před kousnutím komárem, zejména v čase nejvyšší aktivity, tj. při východu a západu slunce, doporučuje se použití repelentů, dlouhého oblečení, které minimalizuje plochy pro kousnutí komárem, dále pak používání moskytiér a spaní v zavřených a klimatizovaných místnostech.

 

Proti onemocnění není dostupná vakcína, onemocnění se tak léčí symptomaticky.

 

 

 

Veškeré textové informace a obrázky byly převzaty z:

 

European Centre for Disease Prevention and Control. Dengue outbreak in Réunion, France – First update, 5 July 2018. Stockholm: ECDC; 2018.  https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Dengue%20outbreak%20in%20Reunion%2C%20France.pdf

 

KHSSTC převzala text z: http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/horecka-denguereunion_15748_5.html