Výsledky hygienické kontroly v restauraci Na Růžku Dobříš

Dne 13. 6. 2019 provedli zaměstnanci KHS, územního pracoviště Příbram, kontrolu v restauraci Na Růžku v Dobříši, kterou provozuje pan Miroslav Hušek.

 

Jedná se o restauraci, ve které jsou připravovány teplé hotové pokrmy ve třech druzích, v množství do 70 porcí/den, dále zde probíhá také příprava minutkových pokrmů.

 

Provedenou kontrolou byly zjištěny hrubé hygienické nedostatky zejména při skladování a přípravě potravin a manipulaci s teplými pokrmy. V prostoru umývárny nádobí byla zcela nevhodně prováděna manipulace s neočištěnou zeleninou včetně loupání brambor. Ve skladu potravin byla uložena přímo na podlaze, při teplotě prostředí, přepravka, ve které bylo rozmrazováno syrové maso, v regálu skladovány vejce v papírových proložkách. V kuchyni a ve skladu potravin (na pracovních plochách a v regálech) byly dále uloženy hotové pokrmy v nekontrolovaném teplotním režimu (teplota prostředí byla v době kontroly +30°C). Jednalo se o vařené těstoviny, pečené rybí filé, guláš, rajská omáčka aj. V mrazícím zařízení ve skladu potravin byly uloženy společně s potravinami určenými pro stravovací službu i potraviny s prošlým datem spotřeby (bramborový knedlík, Hot Dog, anglická slanina, dušená šunka).

 

V provozovně vyrobené polotovary, rozpracované pokrmy a studené pokrmy nebyly žádným způsobem značeny, a z tohoto důvodu nešlo jednoznačně určit, kdy byly vyrobeny. Provozovatel restaurace žádným způsobem neinformoval spotřebitele o výskytu alergenů obsažených v nabízených pokrmech a nápojích.

 

Zaměstnanci KHS neprodleně rozhodnutím nařídili likvidaci potravin jiných než bezpečných a příkazem pozastavili výkon činnosti v rozsahu manipulace s neočištěnou zeleninou.

 

S kontrolovanou osobou byla neprodleně projednána potřebná nápravná opatření včetně termínů jejich realizace. Za zjištěné nedostatky byl provozovateli uložen finanční postih.

 

Opakovanou kontrolou provedenou v restauraci Na Růžku Dobříš dne 26. 6. 2019 bylo ověřeno, že zjištěné nedostatky byly odstraněny. Byla opět zprovozněna hrubá přípravna brambor a zeleniny, byla provedena likvidace potravin s prošlým datem spotřeby a v celém provozním zázemí restaurace byl proveden důkladný úklid.

 

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 1. 7. 2019