Výsledky hygienické kontroly v restauraci Na Téčku Trhovky

Na základě podnětu spotřebitele, který se týkal zdravotních potíží po konzumaci pokrmů připravených v provozovně Na Téčku situované na veřejném tábořišti Trhovky-Klenovice, provedli dne 13. 10. 2019 zaměstnanci KHS, územního pracoviště Příbram, kontrolu v tomto zařízení.

 

Jedná se o převážné sezónní restauraci umístěnou v areálu veřejného tábořiště u Orlické přehrady. V poledne je zde v současné době nabízeno denní menu, 2-3  hotová jídla a polévka v množství do 40 porcí za den, dále jsou zde připravovány minutkové pokrmy.

 

Kontrolou bylo zjištěno, že v provozovně není prováděn řádný a pravidelný úklid – povrchy podlah a stěn (zejména za technologickým vybavením) jsou znečištěny prachem, špínou tmavé barvy a drobky.  Technologické vybavení kuchyně (lednice, výdejní zařízení, pracovní stoly) bylo znečištěno zbytky potravin a vrstvou mastnoty. V mrazicím zařízení byly společně s potravinami určenými pro stravovací službu uloženy i potraviny s prošlým datem použitelnosti (vepřová kolena, uzená krkovice) a dále pokrmy, které byly údajně pro osobní spotřebu zaměstnance kuchyně (zmrazená zelná polévka). V prostoru umývárny nádobí za kuchyní bylo na podlaze skladováno velké množství organického odpadu (zbytky pokrmů v otevřených plastových kbelících).  Ve skladu potravin byly uloženy předměty nesouvisející s provozem (tenisové míčky, přilba na motorku apod.).  V provozovně vyrobené studené pokrmy (nakládaný hermelín) a rozpracované pokrmy (knedlíky, šleh) uložené v době kontroly v chladicím zařízení, nebyly žádným způsobem značeny, a z tohoto důvodu nešlo jednoznačně určit, kdy byly vyrobeny.

 

Kontrolované osobě bylo zaměstnanci KHS nařízeno provést bezodkladnou sanitaci všech prostor zařízení a rozhodnutím uložena likvidace potravin jiných než bezpečných. S provozovatelkou restaurace byla projednána potřebná nápravná opatření včetně termínů jejich realizace. Za zjištěné nedostatky jí byl uložen finanční postih.

 

Opakovanou hygienickou kontrolou provedenou ve výše uvedeném zařízení dne 23. 10. 2019 bylo zjištěno, že v celém provozním zázemí restaurace byl proveden úklid, ze zařízení byly odstraněny potraviny s prošlým datem použitelnosti, předměty nesouvisející s provozem i organický odpad. Potraviny a pokrmy byly uloženy za odpovídajících podmínek;  studené pokrmy a rozpracované pokrmy byly označeny v souladu s platnými právními předpisy.  Kontrola byla zároveň zaměřena na kvalitu používaného fritovacího oleje speciálním měřicím přístrojem.  Měřením oleje používaného k fritování, ve dvou fritovacích lázních, byla prokázána jeho vyhovující kvalita.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 31. 10. 2019