Výsledky kontroly restaurace Vila U Varhanáře, Kutná Hora

V rámci plánovaných kontrol provedli Středočeští hygienici z územního pracoviště Kutná Hora dne 05. 09. 2019 kontrolu v provozovně stravovacích služeb, která je součástí ubytovacího zařízení Vila U Varhanáře, umístěné na adrese Barborská 578/11, 284 01 Kutná Hora. Kontrolovaná osoba JM Advisor s.r.o, IČO: 27188914.

 

Restaurace nabízí snídaně pro ubytované, dále pak teplé pokrmy, dezerty a rozlévané alko/nealko nápoje. Kapacita vydaných pokrmů čítá cca 60 porcí denně.

 

Nedostatky zjištěné při kontrole se týkaly nedodržování zásad provozní hygieny, nedodržování skladovacích podmínek potravin, skladování potravin neznámého původu a potravin s prošlým datem spotřeby, čistoty povrchů zařízení v oblastech, kde se manipuluje s potravinami a nezajištění podmínek pro mytí rukou zaměstnanců.  

 

Povrchy podlah v prostoru kuchyně a následně v prostoru skladů v suterénu byly znečištěny zašlou mastnou špínou, prachem a zbytky potravin (zejména pod pracovními stoly, regály a okolo technologického zařízení) Stejně tak byly znečištěny vnější i vnitřní povrchy provozně-technologického zařízení v kuchyni (sporák, pracovní plochy, dřezy, chladicí a mrazicí zařízení, digestoř). V chladicích zařízeních v příručním skladu u kuchyně byly společně skladovány neslučitelné druhy potravin (např. syrové maso, částečně nezakrytá nádoba s tatarskou omáčkou, zelenina určená k přímé spotřebě bez tepelného opracování). V prostoru příručního skladu byla navíc za nevyhovujících teplotních podmínek skladována originálně balená čerstvá slepičí vejce určená ke zpracování při výrobě pokrmů v provozovně. Kontrolovaná osoba v tomto případě nedodržela skladovací podmínky stanovené výrobcem na etiketách jednotlivých balení vajec.  V pultových mrazicích zařízeních bylo skladováno velké množství potravin neznámého původu tj. potravin bez jakéhokoliv označení, ke kterým nebyly doloženy nabývací doklady a nebyla k dispozici ani žádná doprovodná dokumentace. V chladicím zařízení u kuchyně byly skladovány potraviny s prošlým datem spotřeby.  Umyvadlo na mytí rukou v kuchyni nebylo vybaveno prostředky na mytí a hygienické osušení rukou.

 

Hygienici přistoupili na základě závažných pochybení kontrolované osoby k  uložení nezbytných opatření v rozsahu pozastavení výkonu činnosti týkající se přípravy teplých a studených pokrmů v prostoru kontrolovaného zařízení, včetně uvádění pokrmů do oběhu a dále nařídili vyřadit z použití ve stravovací službě potraviny neznámého původu a potraviny s prošlým datem spotřeby.

 

Kontrolovaná osoba projevila součinnost a opakovanou kontrolou provozovny dne 11. 09. 2019 hygienici zjistili, že nařízená opatření byla prokazatelně splněna a současně již byly odstraněny i další zjištěné nedostatky.

 

Za zjištěné nedostatky byla kontrolované osobě uložena finanční sankce.

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU    

Zpracováno dne 8. 10. 2019