Za zjištěné nedostatky bylo nařízeno okamžité uzavření provozovny rychlého občerstvení Bufet Trhovky

Na základě podnětu spotřebitele, který upozorňoval na nevyhovující hygienické podmínky v provozovně rychlého občerstvení, provedli dne 18. 8. 2017 zaměstnanci Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územního pracoviště Příbram, kontrolu v provozovně Bufet umístěné u kempu Trhovky na břehu Orlické přehrady, kterou provozovala společnost Ekskom s.r.o., se sídlem v Úněticích,  IČ 25503499.

 

Provoz tohoto zařízení (stabilní dřevěný stánek) nebyl v předstihu projednán s orgánem ochrany veřejného zdraví, zákonem stanovená oznamovací povinnost nebyla splněna.  V provozovně rychlého občerstvení byly v době kontroly nabízeny rozlévané nápoje včetně výčepu piva a vína, příprava grilovaného masa, příprava 1 – 2 druhů teplých pokrmů (polévka, knedlík s vajíčkem, brambory s restovanou cibulkou), ohřívané uzeniny, studené pokrmy.

 

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že stánek nemá základní vybavení nutné pro poskytování výše uvedeného rozsahu občerstvení. Do provozovny nebyl zajištěn přívod tekoucí pitné vody, chybělo zde umyvadlo na mytí rukou, odpovídající zařízení na mytí provozního a stolního nádobí, potřebné skladové zázemí, nebylo vyčleněno hygienické zařízení pro personál ani spotřebitele.

 

Část stánku (přípravny) byla využívána i jako prostor pro přespání obsluhy zařízení (palanda), byly zde uloženy osobní věci personálu (oděvy, obuv, deka). V prostoru stánku byla skladována na podlaze v perforovaném pytli neočištěná zelenina (cibule); v chladicím zařízení byly uloženy vzájemně neslučitelné druhy potravin – syrová vejce v papírových proložkách, syrové maso, mléčné výrobky, majonéza. V mrazicím zařízení byly skladovány potraviny v rozporu se skladovacími podmínkami stanovenými výrobcem těchto potravin (párky, knedlíky, mleté maso).

 

Kontrolované osobě bylo rozhodnutím nařízeno okamžité uzavření provozovny.

 

Za zjištěné nedostatky byl provozovateli stánku uložen finanční postih.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 6. 9. 2017