Žádost o radu ohledně rozmnožujících se černých okřídlených mušek, především okolo odpadních trubek, posléze uvnitř bytu. Co s tím? Není tento hmyz nebezpečný pro člověka?

Z popisu a z místa, kde mušky přežívají a odkud vylétají, se dá předpokládat, že by se mohlo jednat o tzv. mušky Koutule. Tento druh hmyzu je charakterizován tím, že se vyskytuje v místech odpadních trubek, kde klade vajíčka, dále tam přežívají larvy a dospělí jedinci vylétají do okolního prostředí. Jediný možný způsob, jak se hmyzu zbavit, je nutnost vyčistit odpadní potrubí a dospělé jedince zlikvidovat běžně používaným dezinsekčním prostředkem ve spreji, který je dostupný na našem trhnu. Jinak pro potvrzení, zda se skutečně jedná o tento druh hmyzu, doporučujeme kontaktovat DDD firmu, která upřesní, o jaký druh se jedná a poradí, jak se nejefektivněji mušek zbavit.

 

V dotazu se mj. obáváte, zda nemohou být přenašeči infekčního onemocnění.  Tento druh sice může způsobovat tzv. myázy (onemocnění způsobené parazitováním larev některých much v lidském těle), ale v našich podmínkách se to nepředpokládá a dosud nemáme hlášeno v našem kraji žádné takovéto onemocnění způsobené výše zmíněným druhem hmyzu.

 

Podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, má každá osoba podle § 57 povinnost provádět běžnou ochrannou dezinsekci, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů.

 

V případě, že se jedná o likvidaci původců nákaz, či při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců a jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové místnosti nesloužící k podnikání, má povinnost toto zajistit vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků.

 

 

Zpracovala: Ing. Zdeňka Kroupová vedoucí oddělení protiepidemického pro okres Kutná Hora

Zpracováno dne: 18.12.2019