Zákaz přípravy a prodeje točené zmrzliny v prodejně na Severním sídlišti v Sedlčanech

Dne 25. 4. 2018 provedli středočeští hygienici kontrolu v prodejně drogerie umístěné na Severním sídlišti v Sedlčanech, jejímž provozovatelem je společnost Elektromontážní a revizní firma BSR s.r.o. Sedlčany. Jedná se o prodejnu drogistického zboží s doplňkovým prodejem krmiva pro domácí zvířata v originálním balení, na kterou navazuje prodejna květin.  Bez předchozího projednání s orgánem ochrany veřejného zdraví byla činnost v prodejně rozšířena o přípravu a prodej točené zmrzliny vyráběné tzv. „za studena“.

 

Na místě samém byly zjištěny závažné hygienické nedostatky spočívající v nezajištění těch nejzákladnější požadavků nezbytných pro přípravu a prodej zmrzliny. V době kontroly nebyla k dispozici přípravna zmrzliny, zmrzlinové směsi byly skladovány společně s drogistickým zbožím, krmivy pro zvířata a hrnkovými květinami. Provozovatel spotřebiteli neposkytl informaci o obsahu alergenů v prodávané zmrzlině.

 

S ohledem na výše uvedené, byl v prodejně okamžitě pozastaven výkon činnosti, při níž byly porušeny povinnosti v ochraně veřejného zdraví tj. v rozsahu výroby a uvádění točené zmrzliny na trh, do doby odstranění zjištěných závad.

 

Provozovatel bezprostředně po kontrole prodej zmrzliny ukončil a podnikl nezbytné kroky k tomu, aby mohl prodej zmrzliny v prodejně obnovit.

 

Kontrolované osobě byla za zjištěné nedostatky uložena finanční sankce.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 25. 5. 2018