Zákaz uvádění plastových výrobků pro styk s potravinami s přídavkem bambusových a jiných rostlinných vláken na trh

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze upozorňuje, že dovozci a distributoři musí přestat dovážet a uvádět na trh plastové materiály a předměty určené pro styk s potravinami, které obsahují vlákna z bambusu a dalších nepovolených rostlinných vláken, protože tyto výrobky nejsou v souladu s evropskými předpisy. Pokud jsou již tyto výrobky na trhu, měly by být v co nejkratší době staženy z prodeje.

 

Tyto výrobky nesplňují ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a nařízení Evropské komise č.10/2011 na plasty určené pro styk s potravinami. Pracovníci krajských hygienických stanic budou výskyt těchto výrobků na trhu v ČR kontrolovat v souladu s vydanými pokyny MZ ČR.

 

Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR a Státního zdravotního ústavu.

 

https://www.mzcr.cz/informace-o-zakazu-uvadeni-plastovych-vyrobku-pro-styk-s-potravinami-s-pridavkem-bambusovych-a-jinych-rostlinnych-vlaken-na-trh/

 

http://www.szu.cz/upozorneni-szu-nepovolena-rostlinna-vlakna-do-polymenich?highlightWords=bambus