Základní hygiena po záplavách

Pravidla základní hygieny po záplavách

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ PRAVIDLO: Myjte si pečlivě a často ruce !!!
Myjte si ruce zejména vždy po styku s povrchy, které byly v kontaktu se záplavovou vodou nebo kaly, vždy před jídlem, pitím a také před kouřením. Dále vždy než se dotýkáte obličeje, ale i před a samozřejmě po použití WC. Ruce a obličej utírejte nejlépe do papírových ubrousků. Máte-li rýmu, používejte papírové kapesníky pro jedno použití.DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: K pití používejte pouze vodu, jejíž zdravotní nezávadnost je ověřena !!! Při všech pracích užívejte ochranné pomůcky, především gumové rukavice a pevnou obuv !!! PO VSTUPU DO DOMU ČI BYTU ZKONTROLUJTE IHNED STAV POTRAVIN !!!Zaplavené potraviny: Nejezte zaplavené potraviny s výjimkou potravin hermeticky balených ve skle a plechu (konzervy). Tyto konzervy je však nutno před použitím očistit a dezinfikovat. Zaplavené potraviny s výjimkou hermeticky balených zlikvidujte (uložte do označených kontejnerů).


Čištění konzerv: Umyjte konzervu v čisté vodě se saponátem, poté v roztoku dezinfekčního prostředku a opláchněte pilnou vodou. Zlikvidujte konzervy, jestliže mají narušený nebo silně pomačkaný obal, zvlhlý obsah, silně znečištěný uzávěr ! Zlikvidujte chlazené nebo mražené potraviny, jestliže chlazené potraviny byly ponechány nad teplotou 6°C déle než 4 hodiny a jestliže mražené potraviny roztály a byly tak ponechány déle než 2 hodiny. Zlikvidujte všechny následující potraviny vystavené zátopové vodě, jedná li se o otevřená balení, která byla v kontaktu se záplavovou vodou, dále všechna i neotevřená papírová, sáčková, látková a celofánová balení a všechny potraviny neuzavřené hermeticky. Máte-li jakékoli pochybnosti o nezávadnosti potraviny, zlikvidujte ji ! V případě prvních příznaků onemocnění (bolení břicha, průjem, teploty) raději kontaktujte svého lékaře. Nepodceňujte počáteční lehké příznaky !PO NÁVRATU JE NUTNO BYT VYSUŠIT, UKLIDIT A DEZINFIKOVAT !!!

Udělejte v místnostech nebo místnosti průvan.

Je-li to možné, použijte ventilátory nebo teplovzdušné zdroje.

Odstraňte všechno bahno a nečistoty z povrchu důkladným umytím vodou a mechanickým očištěním.

Odstraňte veškerý zvlhlý interiérový materiál - tapety a omítky.

Nábytek, podlahy, zdi, nádobí, dopravní prostředek dezinfikujte za pomoci dezinfekčních přípravků, např. SAVO (1 litr SAVA nalijeme do 9 litrů vody) nebo SAVO PRIM (3 dcl SAVA do 10 l vody). Nechte působit 30 minut nebo zaschnout.

Dezinfikované nádobí nezapomeňte opláchnout pitnou vodou, stejně tak i hračky.

Všechny dutiny ve zdech, podlaze a stropech musí být otevřeny, vyčištěny a pečlivě vysušeny.

POKUD NEJSTE NAPOJENI NA VEŘEJNÝ VODOVOD, NEODEBÍREJTE VODU Z VLASTNÍHO ZDROJE, NENÍ-LI SANOVÁN A NENÍ-LI PROVEDEN ROZBOR KVALITY VODY S USPOKOJIVÝM VÝSLEDKEM !!!

Postup při sanaci zatopených studní: Očista a dezinfekce studní se provádí za přítomnosti nejméně 3 osob pro případ poskytnutí první pomoci osobě, která sestupuje do studny.

Základní postup:

Mechanicky očistit vnější stěny studny a čerpací zařízení od nánosů bahna a nečistot a opravit poškozené části vnějšího krytu studny. Důkladně opláchnout čistou vodou, nejlépe tlakovou.

Otevřít studnu a úplně vyčerpat vodu.

Zjistit, zda se ve studni nevyskytují jedovaté plyny a zda je u dna dostatek kyslíku - nejjednodušší způsob kontroly je spuštění zapálené svíčky na dno studny. V případě bezkyslíkatého prostředí svíčka zhasne, v případě výskytu metanu dojde ke vzplanutí.

Důkladně mechanicky (např. kartáčem) očistit vnitřní stěny studny, čerpací zařízení a dno studny. Důkladně opláchnout čistou vodou a vodu opět úplně vyčerpat.

Omýt vnitřní stěny studny 5% roztokem SAVA (1 litr SAVA nalijeme do 19 litrů vody).

Opláchnout stěny studny čistou vodou a vodu znovu vyčerpat.

Odstranit stávající pokryv dna (štěrk, hrubozrnný písek) a vyměnit za nový, případně za důkladně propraný starý.

Nechat studnu naplnit vodou a v případě, že je voda dále kalná, pokračovat v čerpání až do vymizení zákalu.

Provést dezinfekci vody, například přípravkem SAVO. Při provádění dezinfekce respektujte návod výrobce k použití.

Teprve po provedené dezinfekci je možno odebrat vzorek vody k provedení laboratorní kontroly. DŮLEŽITÁ JE TAKÉ DEZINFEKCE ODPADNÍCH SIFONŮ A ŽUMP !!!
K dezinfekci obsahu žump použijte 1 kg chlorového vápna na 1 m3 obsahu žumpy.

NEZAPOMEŇTE OČISTIT A DEZINFIKOVAT ODĚVY A PRÁDLO !!!


Pozor ! SAVO má bělící účinky! Silně znečištěné prádlo namočte na 8 hodin, méně znečištěné prádlo po dobu 1 hodiny do roztoku SAVA (připravíte nalitím 1 litru SAVA do 9 litrů vody) nebo do jiného přípravku dle návodu výrobce. Prádlo po dezinfekci vyperte obvyklým způsobem za použití pracího prášku.


Cennější šatstvo, které nelze dezinfikovat, vysušte, vykartáčujte a nechejte vyčistit v profesionální čistírně. Prádlo, které snese vyvářku, perte při teplotě nejméně 90°C nebo vyvařte po dobu 10 minut a následně vyperte. Po skončení úklidových prací doporučujeme dezinfikovat ruce alkoholovým dezinfekčním přípravkem SEPTODERM GEL dle návodu výrobce nebo jiným biocidním přípravkem k tomu určeným dle návodu výrobce.


RIZIKO INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ


Při práci v zatopených prostorách a při jejich čištění jsou osoby vystaveny riziku infekce. Jedná se jednak o infekce přenášené vodou kontaminovanou lidskými výkaly pocházejícími z žump a čističek odpadních vod (např. dysenterie) a vodou kontaminovanou výkaly zvířat v případě některých infekcí přenosných na člověka (např. leptospiróza či tularémie). Jejich původci mohou vniknout do organismu člověka i nepatrně poškozenou kůží (například oděrkami a záděrami). Snažte se tedy omezit styk vody a bláta s tělem pokud možno co nejvíce. Při práci používejte vždy holinky a gumové rukavice. Ruce si po skončení práce vždy řádně umyjte a dezinfikujte. Znečištěné prádlo ošetřete výše uvedeným způsobem.
Pokud zjistíte jakoukoliv odchylku od normálního zdravotního stavu (např. zvýšenou teplotu), ihned navštivte lékaře a informujte ho, že jste pracovali v zatopeném prostředí.