Zdravé a aktivní odpoledne v Dobříši

Město Dobříš uspořádalo ve středu 4. 10. 2017 již druhý ročník akce „Zdravé a aktivní odpoledne v Dobříši“. Oproti loňskému roku, kdy se akce konala v dobříšské sportovní hale, se zdravé a aktivní odpoledne letos přesunulo do Kulturního domu na Mírovém náměstí.

 

 

Ukázky svých vystoupení předvedli Aerobik studio Orel Dobříš a Gymnastika Dobříš, bojové umění sebeobrany představil Ge Baek hosin Sool.

 

 

 

 

 

Akce se letos poprvé zúčastnila také Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (KHS StčK), která nabídla stánek s propagačními materiály, tematickými hrami pro děti a v neposlední řadě také drobnými dárky. Zaměstnanci KHS StčK se zaměřili na měření tělesné hmotnosti, BMI, měření skrytého tuku, množství kosterní svaloviny či krevního tlaku. Návštěvníci stánku měli možnost vyzkoušet také speciální UV lampu k odhalení nedostatečně hygieny rukou a konzultovat svůj zdravotní stav s lékařem.  

 

 

 

 

O stánek KHS StčK byl obrovský zájem. Během 3 hodin se zde vystřídalo téměř 30 zájemců. Překvapivě měly o měření větší zájem ženy a zdravotní stav návštěvníků našeho stánku se vesměs ukázal jako velmi dobrý - průměrné BMI se pohybovalo okolo hodnot 23 – 24, tedy v normě.

 

 

 

 

KHS StčK pro zdravé dobříšské odpoledne zajistila také 2 přednášky, a to „Zdravý životní styl pro oblast pohybu“ a „Zdravý životní styl pro oblast stravování“. Obě přenášky prezentovali zaměstnanci Státního zdravotního ústavu - RNDr. Věra Filipová a MUDr. Alena Váňová.

 

 

 

 

Městu Dobříš děkujeme za pozvání a budeme se těšit na spolupráci v příštích letech.

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 5. 10. 2017

Ing. Iveta Doskočilová - krizová manažerka KHS