Zjištěné nedostatky v Čínské restauraci Shang Hai v Příbrami byly odstraněny

 

V souvislosti s podnětem spotřebitele (výskyt akutních zdravotních potíží po konzumaci pokrmů vyrobených ve výše uvedené restauraci) provedli pracovníci Krajské hygienické stanice Středočeského kraje dne 2.9.2015  kontrolu v provozovně stravovacích služeb Čínská restaurace Shang Hai, umístěné na adrese Nám. T. G. Masaryka 3, Příbram I, PSČ 261 01. Provozovatelem zařízení je společnost Europe Yuli s.r.o., se sídlem na adrese Příbram I, IČO:  27581705. Restaurace vyrábí pokrmy čínské a asijské kuchyně.
Hned po vstupu do kuchyně bylo na první pohled patrné, že se provozovatel zařízení z chyb zjištěných předcházející kontrolou nepoučil a neplní projednaná nápravná opatření.
V prostoru kuchyně byly povrchy podlah a stěn znečištěny zejména v těžko přístupných místech pod technologickým vybavením a v jeho bezprostředním okolí špínou tmavé barvy, zbytky potravin, pavučinami a mastným prachem. Vrstvou mastnoty bylo pokryto i veškeré technologické vybavení. Na povrchu varného bloku (pracovní stůl, plynové hořáky, špalek na maso)  byla  napečená krusta mastnoty černé barvy. Pracovní plochy v okolí všech dřezů a vodovodní baterie (včetně čisticích prostředků zde uložených) byly silně znečištěny mastným černým povlakem, povrchy (vnitřní, vnější) úložných skříněk, povrchy všech polic, povrch umyvadla (zejména jeho spodní část), potrubí odvádějící odpadní vodu ze dřezů a umyvadla, elektrické zásuvky a vypínače, topná tělesa, elektrické kabely od lednic a mrazících zařízení, nádoby na odpad byly znečištěny mastnotou (žlutohnědý povlak), prachem, zbytky potravin, pavučinami. Povrchová úprava některých skříněk v kuchyni byla poškozena. Povrchy chladících a mrazících zařízení byly znečištěny mastnotou, těsnící gumy dvířek byly znečištěny mastným povlakem (směs mastnoty a zbytků potravin), vnitřní prostor zásuvkového mrazícího zařízení pro úchovu masa a zeleniny byl pokryt silnou vrstvou námrazy (nebylo možné otevřít zásuvku se skladovaným masem).
V provozovně vyrobené polotovary a rozpracované pokrmy nebyly označeny datem výroby a datem spotřeby a tak nebylo možné zjistit, kdy byly vyrobeny.
V provozním zázemí (chodba, hrubá přípravna zeleniny) byly uloženy věci nesouvisející s výkonem pracovní činnosti (časopisy, sportovní obuv, holicí strojek, vrtačka, pracovní nářadí).
U umyvadla v předsíni záchodu pro personál netekla teplá ani studená voda, u umývadla v kuchyni zase chyběly prostředky na mytí rukou a hygienické osušení.
Jednateli společnosti bylo nařízeno provést bezodkladnou sanitaci všech prostor zařízení, současně s ním byla projednána potřebná nápravná opatření včetně termínů jejich realizace. Sanitace byla zahájena ještě v den kontroly.  
Opakovaná  kontrola  v Čínské restauraci Shang Hai byla provedena dne 09.10.2015, s tím závěrem, že zjištěné závady byly odstraněny.
Kontrolované osobě bude uložen finanční postih ve správním řízení.
 
Zpracováno: 14. 10. 2015
Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU