Zpráva o činnosti OOVZ v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2015.

Ministerstvem zdravotnictví zveřejněná Zpráva o činnosti orgánu ochrany a podpory zdraví v oblasti ocrany zdraví při práci je souhrnnou zprávou o činnosti odboru hygieny práce čtrnácti krajských hygienických stanic, dvou Zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu v oblasti ochrany zdraví zaměstnanců, v roce 2015.

 

http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/zprava-o-cinnosti-organu-ochrany-verejneho-zdravi-v-oblasti-ochrany-zdravi-pri-p_12765_2634_5.html

 

 

MUDr. Michaela Krchová, ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví 14.10.2016