Zpráva o činnosti OOVZ za rok 2015.

Ředitelka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze upozorňuje na zveřejnění Zprávy o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví za rok 2015 na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

 

Ministerstvem zdravotnictví zveřejněná Zpráva je souhrnnou zprávou o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví, tedy Ministerstva zdravotnictví a 14 krajských hygienických stanic, v roce 2015.
 
MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., ředitelka KHS Stč. kraje se sídlem v Praze, 13.6.2016 
 
 
 
 

 

Přílohy