Zpráva o činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2012

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje Zprávu o činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2012., MUDr. Michaela Krchová, vedoucí odboru hygieny práce 04.03.2013