Zveřejnění návrhu seznamu vod ke koupání pro sezonu 2018 k připomínkám

Seznam vod, na kterých bude v koupací sezóně 2018 prováděno monitorování jakosti vody ke koupání k připomínkám.

 

V souladu s § 6g odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, sestavilo Ministerstvo zdravotnictví ČR návrh seznamu vod ke koupání, ve kterých bude v roce 2018 prováděno monitorování jakosti vody buď provozovateli nebo krajskou hygienickou stanicí.

 

V souladu s ust. §6g odst.3 uveřejňuje Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze tento seznam k připomínkám, které můžete zaslat na její adresu nejpozději do 24.02.2018. 

 

Dne: 14.2.2018

MUDr. Libuše Polanská

ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

 


 

Přílohy