Koupaliště

ZAZNAMENALI JSTE ZDRAVOTNÍ POTÍŽE V SOUVISLOSTI S KOUPÁNÍM?
INFORMUJTE NÁS, PROSÍM, PROSTŘEDNICTVÍM DOTAZNÍKU.Vyberte okres a konkrétní koupaliště:
Okres:
Koupaliště:  
 

jezero Poděbrady

Stav ke dni Hodnocení
24.08.2020 Zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody Zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody - průběh sezóny 2020


2020

18.5.1.6.15.6.22.6.29.6.7.7.13.7.20.7.27.7.3.8.10.8.17.8.24.8.
Zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyVoda vhodná ke koupáníZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyVoda vhodná ke koupáníZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody

Legenda (schovat):
voda vhodná ke koupání  voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody   zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince   zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání  voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání  zákaz koupání
neměřeno  neměřeno

Popis:

Jedná se o vodní plochu vzniklou po těžbě písku o rozloze cca 30 ha s travnatými a písčitými plážemi a pozvolným vstupem do vody. V oddělené části koupaliště je umístěna nudistická pláž. Areál koupaliště poskytuje skvělé podmínky pro sportovní vyžití – k dispozici je volejbalové hřiště, nohejbalové hřiště,  Dále je zde možnost zapůjčení lodiček. Jezero leží v sousedství lázeňského města Poděbrady. Okolí je vhodné zejména pro pěší výlety a cykloturistiku. Vybavenost: Stánky s občerstvením, sprchy, kabiny na převlékání, splachovací WC s možností mytí rukou, v areálu je zavedena pitná voda - k pítku. Pro děti jsou osazeny skluzavky a prolézačky. Plavčík a zdravotník jsou zajištěni v době provozu koupaliště tj. od května do září – 08.00 hod – 20.00 hod.

Typ: Koupaliště v přírodě
Provozovatel: Technické služby města Poděbrady s.r.o., se sídlem Kozinova 1/II, 290 01 Poděbrady, IČ 25798278
Profil:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově §34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani/

Klasifikace vod: Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Podrobné vysvětlení je v pravém sloupci.Klasifikace byla provedena z dat za období 2015-2018 a je platná pro celou koupací sezónu 2019. Za uplynulou koupací sezónu byla kvalita vody hodnocena jako výborná, jen v jejím samotném závěru se kvalita vody zhoršila až k zákazu koupání.  
 
Riziko krátkodobého znečištění:

Voda není pod vlivem krátkodobého znečištění