Koupaliště

ZAZNAMENALI JSTE ZDRAVOTNÍ POTÍŽE V SOUVISLOSTI S KOUPÁNÍM?
INFORMUJTE NÁS, PROSÍM, PROSTŘEDNICTVÍM DOTAZNÍKU.Vyberte okres a konkrétní koupaliště:
Okres:
Koupaliště:  
 

koupaliště Březnice

Stav ke dni Hodnocení
19.08.2020 Zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody Zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody

Legenda (schovat):
voda vhodná ke koupání  voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody   zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince   zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání  voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání  zákaz koupání
neměřeno  neměřeno

Popis:

Betonový korpus 50 x 20 m, hloubky 0,9 až 2,5 m s objemem 1800 m3, zapuštěný do terénu. Vnitřní plocha pokryta bazénovou folií, po vnitřním obvodě přepadové žlábky zústěné do zběrného potrubí s odvodem do vodoteče. Okolní plocha zpevněna betonovou dlažbou 2,5 m. Vstup do tělesa zajištěn pozinkovanými schody, upevněnými s tělesem koupaliště. Těleso je opatřeno výpustným ventilem, který ústí do sběrného potrubí a vodoteče. Zásobování areálu pitnou vodou z veřejného vodovodu Březnice. Kontrola kavality vody: odběry provozvatelem i pracovníky akreditované laboratoře. Analýza akreditovaná laboratoř ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem - vzorkovací skupina Příbram.

Typ: Nádrž ke koupání
Provozovatel: 1. Březnická komunální s.r.o. Námestí 11 262 72 Březnice