Koupaliště

ZAZNAMENALI JSTE ZDRAVOTNÍ POTÍŽE V SOUVISLOSTI S KOUPÁNÍM?
INFORMUJTE NÁS, PROSÍM, PROSTŘEDNICTVÍM DOTAZNÍKU.Vyberte okres a konkrétní koupaliště:
Okres:
Koupaliště:  
 

Nový Rybník

Stav ke dni Hodnocení
24.08.2020 Voda vhodná ke koupání Voda vhodná ke koupání


2020

18.5.1.6.15.6.29.6.13.7.27.7.10.8.24.8.
Voda vhodná ke koupáníVoda vhodná ke koupáníVoda vhodná ke koupáníVoda vhodná ke koupáníVoda vhodná ke koupáníVoda vhodná ke koupáníVoda vhodná ke koupáníVoda vhodná ke koupání

Legenda (schovat):
voda vhodná ke koupání  voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody   zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince   zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání  voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání  zákaz koupání
neměřeno  neměřeno

Popis:

Areál přírodního koupaliště je situovaný na jižním okraji města Příbrami s upravovaným travnatým porostem a vzrostlou i nízkou zelení. Koupaliště je napájené povrchovou vodou z Příbramského potoka přes tzv. kalník a zemní filtr. V areálu je dětský koutek s prolézačkami, pískovištěm, vyhrazen prostor pro kemp s kapacitou 25 stanů a 5 karavanů s kuchyňkou, sprchou, WC zařízením. Součástí areálu je minigolf. Hygienické zázemí pro koupající se návštěvníky, venkovní sprchy, převlékárny, WC s kapacitou pro 150 –300 návštěvníků. V letní sezóně zajištěn plavčík. Možnost zapůjčení šlapadel. Areál slouží k procházkám, relaxaci, koupání. V letní sezóně stánek s občerstvením. Odběry a rozbory zajištěny ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem - pobočka Příbram. Sledování výskytu vodních plžů jako prevence z hlediska možného onemocnění cerkáriovou dermatitidou.

Typ: Koupaliště v přírodě
Provozovatel: TS Příbram, od 1.7.2004
Profil:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově § 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani/

Klasifikace vod: Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Klasifikace byla provedena z dat za období 2015-2018 a je platná pro celou koupací sezónu 2019.    
 
Riziko krátkodobého znečištění:

Tato lokalita není pod vlivem krátkodobého znečištění.