Koupaliště

ZAZNAMENALI JSTE ZDRAVOTNÍ POTÍŽE V SOUVISLOSTI S KOUPÁNÍM?
INFORMUJTE NÁS, PROSÍM, PROSTŘEDNICTVÍM DOTAZNÍKU.Vyberte okres a konkrétní koupaliště:
Okres:
Koupaliště:  
 

Nový Rybník

Stav ke dni Hodnocení
24.08.2020 Voda vhodná ke koupání Voda vhodná ke koupání

Legenda (schovat):
voda vhodná ke koupání  voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody   zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince   zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání  voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání  zákaz koupání
neměřeno  neměřeno

Popis:

Areál přírodního koupaliště je situovaný na jižním okraji města Příbrami s upravovaným travnatým porostem a vzrostlou i nízkou zelení. Koupaliště je napájené povrchovou vodou z Příbramského potoka přes tzv. kalník a zemní filtr. V areálu je dětský koutek s prolézačkami, pískovištěm, vyhrazen prostor pro kemp s kapacitou 25 stanů a 5 karavanů s kuchyňkou, sprchou, WC zařízením. Součástí areálu je minigolf. Hygienické zázemí pro koupající se návštěvníky, venkovní sprchy, převlékárny, WC s kapacitou pro 150 –300 návštěvníků. V letní sezóně zajištěn plavčík. Možnost zapůjčení šlapadel. Areál slouží k procházkám, relaxaci, koupání. V letní sezóně stánek s občerstvením. Odběry a rozbory zajištěny ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem - pobočka Příbram. Sledování výskytu vodních plžů jako prevence z hlediska možného onemocnění cerkáriovou dermatitidou.

Typ: Koupaliště v přírodě
Provozovatel: TS Příbram, od 1.7.2004
Profil:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově § 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani/

Klasifikace vod: Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Klasifikace byla provedena z dat za období 2015-2018 a je platná pro celou koupací sezónu 2019.    
 
Riziko krátkodobého znečištění:

Tato lokalita není pod vlivem krátkodobého znečištění.