Koupaliště

ZAZNAMENALI JSTE ZDRAVOTNÍ POTÍŽE V SOUVISLOSTI S KOUPÁNÍM?
INFORMUJTE NÁS, PROSÍM, PROSTŘEDNICTVÍM DOTAZNÍKU.Vyberte okres a konkrétní koupaliště:
Okres:
Koupaliště:  
 

Písník Bakov nad Jizerou

Stav ke dni Hodnocení
20.08.2018 Zhoršená jakost vody Zhoršená jakost vody - zvýšený výskyt sinic


2018

14.5.28.5.11.6.25.6.9.7.16.7.23.7.30.7.6.8.13.8.20.8.
Voda vhodná ke koupáníZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyZhoršená jakost vodyZhoršená jakost vodyZhoršená jakost vodyZhoršená jakost vodyZhoršená jakost vodyZhoršená jakost vodyZhoršená jakost vody

Legenda (schovat):
voda vhodná ke koupání  voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody   zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince   zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání  voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání  zákaz koupání
neměřeno  neměřeno

Popis:

 

Jedná se o přírodní nádrž - písník o rozloze 1.5 ha na okraji města. Písník je umístěn ve volnočasovém areálu - k dispozici dětská hřiště, inline dráha, občerstvení, venkovní a vnitřní sprchy, záchody. Dostatečné travnaté plochy pro slunění a odpočinek. Vstup do vody možný po schůdcích.

Rekonstrukce areálu v roce 2009. Možnost ubytování v chatkách v areálu.

 

Typ: Koupaliště v přírodě
Provozovatel: Město Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizeroutel.: 326 781 500fax: 326 781 207e-mail: info@bakovnj.cz
Profil:

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově §34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani/

 

Klasifikace vod:   Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Podrobné vysvětlení je v pravém sloupci. Klasifikace byla provedena z dat za období 2009-2012 a je platná pro celou koupací sezónu 2013. Za uplynulé koupací sezóny je kvalita vody hodnocena jako výborná.  
 
Riziko krátkodobého znečištění:

 

Nádrž je bývalým písníkem bez povrchového přítoku, hladina je závislá na úrovní spodní vody. Riziko krátkodobého znečištění je malé.