Koupaliště

ZAZNAMENALI JSTE ZDRAVOTNÍ POTÍŽE V SOUVISLOSTI S KOUPÁNÍM?
INFORMUJTE NÁS, PROSÍM, PROSTŘEDNICTVÍM DOTAZNÍKU.Vyberte okres a konkrétní koupaliště:
Okres:
Koupaliště:  
 

Písník Bakov nad Jizerou

Stav ke dni Hodnocení
24.08.2020 Voda nevhodná ke koupání Voda nevhodná ke koupání - masový výskyt sinici

Legenda (schovat):
voda vhodná ke koupání  voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody   zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince   zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání  voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání  zákaz koupání
neměřeno  neměřeno

Popis:

 

Jedná se o přírodní nádrž - písník o rozloze 1.5 ha na okraji města. Písník je umístěn ve volnočasovém areálu - k dispozici dětská hřiště, inline dráha, občerstvení, venkovní a vnitřní sprchy, záchody. Dostatečné travnaté plochy pro slunění a odpočinek. Vstup do vody možný po schůdcích.

Rekonstrukce areálu v roce 2009. Možnost ubytování v chatkách v areálu.

 

Typ: Koupaliště v přírodě
Provozovatel: Město Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizeroutel.: 326 781 500fax: 326 781 207e-mail: info@bakovnj.cz
Profil:

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově §34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani/

 

Klasifikace vod:   Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Podrobné vysvětlení je v pravém sloupci. Klasifikace byla provedena z dat za období 2015-2018 a je platná pro celou koupací sezónu 2019. Za uplynulé koupací sezóny je kvalita vody hodnocena jako zhoršená.  
 
Riziko krátkodobého znečištění:

 

Nádrž je bývalým písníkem bez povrchového přítoku, hladina je závislá na úrovní spodní vody. Riziko krátkodobého znečištění je malé.