Koupaliště

ZAZNAMENALI JSTE ZDRAVOTNÍ POTÍŽE V SOUVISLOSTI S KOUPÁNÍM?
INFORMUJTE NÁS, PROSÍM, PROSTŘEDNICTVÍM DOTAZNÍKU.Vyberte okres a konkrétní koupaliště:
Okres:
Koupaliště:  
 

přírodní koupaliště Vyžlovka

Stav ke dni Hodnocení
30.08.2018 Voda nevhodná ke koupání Voda nevhodná ke koupání - ukončení sezóny 2018


2018

14.5.28.5.11.6.25.6.9.7.23.7.6.8.20.8.30.8.
Zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyVoda vhodná ke koupáníZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyZhoršená jakost vodyVoda nevhodná ke koupání

Legenda (schovat):
voda vhodná ke koupání  voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody   zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince   zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání  voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání  zákaz koupání
neměřeno  neměřeno

Popis:

Jedná se o přírodní rybník z Jevanské soustavy rybníků v majetku Školního lesního podniku ČZU v Kostelci nad Černými lesy, využívaný jako rybářský rybník. U rybníka provozuje Obecní úřad Vyžlovka udržovanou pláž se zázemím - převlékací kabinky, WC, venkovní sprcha se zavedenou vodou z veřejného vodovodu. V areálu je také restaurace a prodej zmrzliny. Kvalita vody odpovídá přírodnímu rybníku, v průběhu letních měsíců většinou dochází k přemnožení řas a doporučení omezení pobytu ve vodě.

Typ: Koupaliště v přírodě
Provozovatel: Obecní úřad Vyžlovka
Profil:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově §34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani

Klasifikace vod: Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Klasifikace byla provedena z dat za období 2009-2012 a je platná pro celou koupací sezónu 2013.
 
Riziko krátkodobého znečištění: