Koupaliště

ZAZNAMENALI JSTE ZDRAVOTNÍ POTÍŽE V SOUVISLOSTI S KOUPÁNÍM?
INFORMUJTE NÁS, PROSÍM, PROSTŘEDNICTVÍM DOTAZNÍKU.Vyberte okres a konkrétní koupaliště:
Okres:
Koupaliště:  
 

rybník Jureček

Stav ke dni Hodnocení
28.08.2017 Zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody Zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody - ukončení sezóny 2017


2017

22.5.5.6.19.6.26.6.3.7.17.7.31.7.14.8.28.8.
Voda vhodná ke koupáníZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyZhoršená jakost vodyZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody

Legenda (schovat):
voda vhodná ke koupání  voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody   zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince   zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání  voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání  zákaz koupání
neměřeno  neměřeno

Popis:

Koupaliště (průtočný rybník), napájené Říčanským potokem z lesní části,se nachází na okraji města Říčany. Koupaliště má potřebnou vybavenost (převlékárny, WC s umyvadlem,občerstvení), je oplocené se vstupným. Kapacita koupaliště je max. 200 návštěvníků. Jakost vody pro koupání většinou v průběhu letní sezony vyhovuje.

Typ: Koupaliště v přírodě
Provozovatel: Jureček Říčany s.r.o, Ke Koupališti 231/11, 251 01 Říčany
Profil:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově §34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani

Klasifikace vod: Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Klasifikace byla provedena z dat za období 2009-2012 a je platná pro celou koupací sezónu 2013.
 
Riziko krátkodobého znečištění: