Koupaliště

ZAZNAMENALI JSTE ZDRAVOTNÍ POTÍŽE V SOUVISLOSTI S KOUPÁNÍM?
INFORMUJTE NÁS, PROSÍM, PROSTŘEDNICTVÍM DOTAZNÍKU.Vyberte okres a konkrétní koupaliště:
Okres:
Koupaliště:  
 

VN Orlík - Lavičky

Stav ke dni Hodnocení
27.08.2018 Zhoršená jakost vody Zhoršená jakost vody - zvýšený výskyt sinic

Legenda (schovat):
voda vhodná ke koupání  voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody   zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince   zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání  voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání  zákaz koupání
neměřeno  neměřeno

Popis:

 

Veřejné tábořiště na levém břehu Orlické zdrže ohraničené lesy, písčitá pláž s pozvolným vstupem do vody, místo vhodné pro koupání, vodní sporty, rybaření, houbaření., cykloturistiku.Vybavenost zajištěna s ohledem na kapacitu VT (70 st.j.), stánek s občerstvením a potravinami. Zásobování ze studny s kvalitou pitné vody.

 

Typ: Koupací oblast
Provozovatel: Barbora Samohelová, Scheinerová, Holečkova 1230/62 150 00 Praha 5, IČ: 636 65 212
Profil:

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově § 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani/

 

Klasifikace vod:     Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Klasifikace byla provedena z dat za období 2009-2012 a je platná pro celou koupací sezónu 2013.   Za uplynulé koupací sezony je kvalita vody hodnocena jako výborná.   V uplynulých čtyřech koupacích sezonách byla jakost vody často hodnocena jako voda vhodná ke koupání nebo jako voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi. Lokalita se nachází v přehradní nádrži, kde se většinou ke konci sezóny vyskytují ve zvýšeném množství sinice. Je včak na levém břehu nádrže a vlivem větrů vanoucích většinou od břehu se zde vysoké obsahy sinic neprojevují.    
 
Riziko krátkodobého znečištění:

 

Tato lokalita ke koupání není pod vlivem krátkodobého znečištění