Koupaliště

ZAZNAMENALI JSTE ZDRAVOTNÍ POTÍŽE V SOUVISLOSTI S KOUPÁNÍM?
INFORMUJTE NÁS, PROSÍM, PROSTŘEDNICTVÍM DOTAZNÍKU.Vyberte okres a konkrétní koupaliště:
Okres:
Koupaliště:  
 

VN Orlík - Trhovky

Stav ke dni Hodnocení
24.08.2020 Zhoršená jakost vody Zhoršená jakost vody - zvýšený obsah sinic


2020

18.5.1.6.15.6.29.6.13.7.27.7.3.8.10.8.17.8.24.8.
Voda vhodná ke koupáníVoda vhodná ke koupáníVoda vhodná ke koupáníVoda vhodná ke koupáníVoda vhodná ke koupáníZhoršená jakost vodyZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyZhoršená jakost vodyZhoršená jakost vodyZhoršená jakost vody

Legenda (schovat):
voda vhodná ke koupání  voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody   zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince   zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání  voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání  zákaz koupání
neměřeno  neměřeno

Popis:

 

Koupací oblast leží jednak na travnaté planině výběžku s ojedinělou vzrostlou zelení  mezi zátokami Trhovky Bor a Trhovky ohraničené od břehu borovými lesy a na svahu pravé části zátokyTrhovky, Zbylá část zátoky je využívána k individuální rekreaci. Jde o největší tábořiště na Orlické zdrži ve Středočeském kraji s největší návštěvností. K dispozici je přstavitě parníku, tobogan, lokalita vhodná pro vodní sporty, koupání, písečná pláž s pozvolným vstupem do vody, vybavenost dle kapacity veřejného tábořiště s celkovou kapacitou 350 st. j., stánky s občerstvením, sezónní vodovod s pitnou vodou, Sporthotel společnosti HAK s.r.o. s možností ubytování a stravování, sportovního vyžití, tenisu, plážový volejbal. Ordinace lékaře u obou zařízení

 

Typ: Koupací oblast
Provozovatel: Obec Milešov, Milešov 73, 262 56 Krásná Hora, IČ: 002 42 721
Profil:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově § 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani/

Klasifikace vod: Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Klasifikace byla provedena z dat za období 2015-2018 a je platná pro celou koupací sezónu 2019.  
 
Riziko krátkodobého znečištění:

Tato lokalita ke koupání není pod vlivem krátkodobého znečištění