Koupaliště

ZAZNAMENALI JSTE ZDRAVOTNÍ POTÍŽE V SOUVISLOSTI S KOUPÁNÍM?
INFORMUJTE NÁS, PROSÍM, PROSTŘEDNICTVÍM DOTAZNÍKU.Vyberte okres a konkrétní koupaliště:
Okres:
Koupaliště:  
 

VN Orlík - Trhovky

Stav ke dni Hodnocení
27.08.2018 Zhoršená jakost vody Zhoršená jakost vody - zvýšený výskyt sinic

Legenda (schovat):
voda vhodná ke koupání  voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody   zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince   zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání  voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání  zákaz koupání
neměřeno  neměřeno

Popis:

 

Koupací oblast leží jednak na travnaté planině výběžku s ojedinělou vzrostlou zelení  mezi zátokami Trhovky Bor a Trhovky ohraničené od břehu borovými lesy a na svahu pravé části zátokyTrhovky, Zbylá část zátoky je využívána k individuální rekreaci. Jde o největší tábořiště na Orlické zdrži ve Středočeském kraji s největší návštěvností. K dispozici je přstavitě parníku, tobogan, lokalita vhodná pro vodní sporty, koupání, písečná pláž s pozvolným vstupem do vody, vybavenost dle kapacity veřejného tábořiště s celkovou kapacitou 350 st. j., stánky s občerstvením, sezónní vodovod s pitnou vodou, Sporthotel společnosti HAK s.r.o. s možností ubytování a stravování, sportovního vyžití, tenisu, plážový volejbal. Ordinace lékaře u obou zařízení

 

Typ: Koupací oblast
Provozovatel: Obec Milešov, Milešov 73, 262 56 Krásná Hora, IČ: 002 42 721
Profil:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově § 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani/

Klasifikace vod: Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Klasifikace byla provedena z dat za období 2009-2012 a je platná pro celou koupací sezónu 2013.   Za uplynulé koupací sezony je kvalita vody hodnocena jako výborná.   V uplynulých čtyřech koupacích sezonách byla jakost vody v první polovině sezóny většinou hodnocena jako voda vhodná ke koupání nebo jako voda vhodná ke koupání s mírně  zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi. V průběhu druhé části sezóny se zde občas vyskytuje výrazný obsah sinic a kvalita vody má zhoršenou jakost. V části sezóny 2009 byla kvalita vody hodnocena jako nevhodná ke koupání. Koncentraci sinic na této lokalitě podporují převažující západní větry a sinice pak mohou v zátoce vytvořit vodní květ.
 
Riziko krátkodobého znečištění:

Tato lokalita ke koupání není pod vlivem krátkodobého znečištění