Koupaliště

ZAZNAMENALI JSTE ZDRAVOTNÍ POTÍŽE V SOUVISLOSTI S KOUPÁNÍM?
INFORMUJTE NÁS, PROSÍM, PROSTŘEDNICTVÍM DOTAZNÍKU.Vyberte okres a konkrétní koupaliště:
Okres:
Koupaliště:  
 

VN Slapy - Nová Rabyně

Stav ke dni Hodnocení
20.08.2018 Voda vhodná ke koupání Voda vhodná ke koupání

Legenda (schovat):
voda vhodná ke koupání  voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody   zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince   zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání  voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání  zákaz koupání
neměřeno  neměřeno

Popis:

Pláž je písečná s pozvolným přístupem do vody a s možností opalování na travnaté ploše. V areálu AUTOKEMP Nová Rabyně čp. 51, Slapy nad Vltavou, PSČ 252 08, provozovatel NOVÁ RABYNĚ s.r.o. ,Sokolovská 84/366, Praha 8, PSČ 186 00  je možnost ubytování ve stanech a karavanech klientů a v 1 ubytovacím pavilonu se sociálním zařízením, je zde půjčovna sportovních potřeb, vyčleněna je i pláž pro návštěvníky se psy, v sousedství přístaviště – výlety lodí po Slapské přehradě. Možnost využití restauračních služeb.

Typ: Koupací oblast
Provozovatel:
Profil:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově §34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani/

Klasifikace vod: Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Podrobné vysvětlení je v pravém sloupci. Klasifikace byla provedena z dat za období 2009-2012 a je platná pro celou koupací sezonu 2013. Za uplynulé koupací sezony je kvalita vody hodnocena jako výborná. V uplynulých čtyřech koupacích sezónách byla jakost vody často hodnocena jako voda vhodná ke koupání nebo jako voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi. Převážně v měsíci srpnu roku 2009 byla voda ke koupání hodnocena jako voda se zhoršenou jakostí ke koupání. Ke zhoršení kvality vody ke koupání dochází pouze v době nižších dešťových srážek, sníženého průtoku vody a teplého počasí. V této době dochází k výskytu vodních květů sinic, které se nacházejí především při břehu jezera na návětrných stranách. Příčinou je vysoký přísun fosforu do přehrady z rekreačních areálů v uvedené lokalitě.
 
Riziko krátkodobého znečištění:

Tato voda ke koupání není pod vlivem krátkodobého znečištění.