Koupaliště

ZAZNAMENALI JSTE ZDRAVOTNÍ POTÍŽE V SOUVISLOSTI S KOUPÁNÍM?
INFORMUJTE NÁS, PROSÍM, PROSTŘEDNICTVÍM DOTAZNÍKU.Vyberte okres a konkrétní koupaliště:
Okres:
Koupaliště:  
 

VN Slapy - Živohošť

Stav ke dni Hodnocení
20.08.2018 Zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody Zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody


2018

14.5.28.5.11.6.25.6.9.7.23.7.6.8.20.8.20.8.
Voda vhodná ke koupáníVoda vhodná ke koupáníVoda vhodná ke koupáníZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyVoda vhodná ke koupáníZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody

Legenda (schovat):
voda vhodná ke koupání  voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody   zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince   zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání  voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání  zákaz koupání
neměřeno  neměřeno

Popis:

 

Koupací oblast na levém břehu Slapské přehrady, s množstvím rekreačních středisek, stánků s občerstvením, hotelem. Jde o oblast s největším soustředěním návštěvníků v letní sezóně na Slapské přehradě regionu Příbram. Podél břehu je situováno veřejné tábořiště s kapacitou 110 st.j. a volné prostranství s travnatou plochou pro možnost přístupu k vodě pro rekreanty RS. Jde o poslední lokalitu v regionu Příbram na Slapské přehradě. Vhodná lokalita pro koupání s písčitou nebo travnatou pláží, velmi mírně se svažující k hladině, vstup do vody je po písčitém dnu pozvolně se svažujícím. Oblast je vhodná rovněž k rybaření, turistice, cykloturistice. Vybavenost dimenzována pro veřejné tábořiště, ostatní plochy využívané rekreanty jiných RS jsou bez vybavenosti.

 

Typ: Koupací oblast
Provozovatel: Obec Chotilsko, středisko veřejné rekreace, Autokemp Živohošť, IČO 00242306
Profil:

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově § 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani/

 

Klasifikace vod:   Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Podrobné vysvětlení je v pravém sloupci. Klasifikace byla provedena z dat za období 2009-2012 a je platná pro celou koupací sezónu 2013. Za uplynulé koupací sezóny je kvalita vody hodnocena jako dobrá. V uplynulých čtyřech koupacích sezónách byla jakost vody většinou hodnocena jako voda vhodná ke koupání nebo jako voda vhodná ke koupání s zhoršenými smyslově postižitelnýmí vlastnostmi. Ve druhé polovině sezóny se může na lokalitě objevit zvýšené množství sinic a kvalita vody má zhoršenou jakost.    
 
Riziko krátkodobého znečištění:

 

Tato lokalita je pod vlivem krátkodobého znečištění, které se může vyskytnout při prudkém přívalovém dešti.