Koupaliště

ZAZNAMENALI JSTE ZDRAVOTNÍ POTÍŽE V SOUVISLOSTI S KOUPÁNÍM?
INFORMUJTE NÁS, PROSÍM, PROSTŘEDNICTVÍM DOTAZNÍKU.Vyberte okres a konkrétní koupaliště:
Okres:
Koupaliště:  
 

VN Slapy - Živohošť

Stav ke dni Hodnocení
24.08.2020 Zhoršená jakost vody Zhoršená jakost vody - zvýšený obsah sinic

Legenda (schovat):
voda vhodná ke koupání  voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody   zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince   zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání  voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání  zákaz koupání
neměřeno  neměřeno

Popis:

 

Koupací oblast na levém břehu Slapské přehrady, s množstvím rekreačních středisek, stánků s občerstvením, hotelem. Jde o oblast s největším soustředěním návštěvníků v letní sezóně na Slapské přehradě regionu Příbram. Podél břehu je situováno veřejné tábořiště s kapacitou 110 st. j. a volné prostranství s travnatou plochou pro možnost přístupu k vodě pro rekreanty RS. Jde o poslední lokalitu v regionu Příbram na Slapské přehradě. Vhodná lokalita pro koupání s písčitou nebo travnatou pláží, velmi mírně se svažující k hladině, vstup do vody je po písčitém dnu pozvolně se svažujícím. Oblast je vhodná rovněž k rybaření, turistice, cykloturistice. Vybavenost dimenzována pro veřejné tábořiště, ostatní plochy využívané rekreanty jiných RS jsou bez vybavenosti.

 

Typ: Koupací oblast
Provozovatel: Obec Chotilsko, středisko veřejné rekreace, Autokemp Živohošť, IČO 00242306
Profil:

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově § 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani/

 

Klasifikace vod:   Klasifikace se provád podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Podrobné vysvětlení je v pravém sloupci. Klasifikace byla provedena z dat za období 2015-2018 a je platná pro celou koupací sezónu 2019.    
 
Riziko krátkodobého znečištění:

 

Tato lokalita je pod vlivem krátkodobého znečištění, které se může vyskytnout při prudkém přívalovém dešti.