Koupaliště

ZAZNAMENALI JSTE ZDRAVOTNÍ POTÍŽE V SOUVISLOSTI S KOUPÁNÍM?
INFORMUJTE NÁS, PROSÍM, PROSTŘEDNICTVÍM DOTAZNÍKU.Vyberte okres a konkrétní koupaliště:
Okres:
Koupaliště:  
 

VN Slapy-Ždáň

Stav ke dni Hodnocení
24.08.2020 Zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody Zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody


2020

18.5.1.6.15.6.29.6.13.7.27.7.10.8.24.8.
Voda vhodná ke koupáníVoda vhodná ke koupáníVoda vhodná ke koupáníVoda vhodná ke koupáníZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyVoda vhodná ke koupáníVoda vhodná ke koupáníZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody

Legenda (schovat):
voda vhodná ke koupání  voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody   zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince   zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání  voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání  zákaz koupání
neměřeno  neměřeno

Popis:

Jedná se o přírodní koupání v rekreační oblasti Slapské nádrže na levém břehu Vltavy. Hladina vodní nádrže Slapy je v nadmořské výšce přibližně 271 m. Jde o velice příjemnou a klidnou oblast pro rekreaci a odpočinek. Přístup na pláž je volný. Terén je příjemný bez výrazných vyvýšenin, vstup do vody je pozvolný. Území disponuje dobrými podmínkami pro přírodní koupání a vodní sporty. Pláž je z větší části travnatá, místy písčitá. Na pláži je umístěné přístaviště pro ukotvení lodí, a je tedy možnost výletu lodí. Na pláži není možnost občerstvení, není k dispozici ani sanitární zázemí. V blízkosti pláže se však nachází několik rekreačních zařízení (penziony, chatky) a restaurací. Možnost ubytování nabízí rovněž nedaleký autokemp. U autokempu je možno zaparkovat na placeném parkovišti.

Typ: Koupací oblast
Provozovatel:
Profil:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově §34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani

Klasifikace vod: Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Klasifikace byla provedena z dat za období 2015-2018 a je platná pro celou koupací sezónu 2019.
 
Riziko krátkodobého znečištění:

Tato voda ke koupání není pod vlivem krátkodobého znečištění.