Koupaliště

ZAZNAMENALI JSTE ZDRAVOTNÍ POTÍŽE V SOUVISLOSTI S KOUPÁNÍM?
INFORMUJTE NÁS, PROSÍM, PROSTŘEDNICTVÍM DOTAZNÍKU.Vyberte okres a konkrétní koupaliště:
Okres:
Koupaliště:  
 

VN Slapy-Ždáň

Stav ke dni Hodnocení
24.08.2020 Zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody Zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody

Legenda (schovat):
voda vhodná ke koupání  voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody   zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince   zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání  voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání  zákaz koupání
neměřeno  neměřeno

Popis:

Jedná se o přírodní koupání v rekreační oblasti Slapské nádrže na levém břehu Vltavy. Hladina vodní nádrže Slapy je v nadmořské výšce přibližně 271 m. Jde o velice příjemnou a klidnou oblast pro rekreaci a odpočinek. Přístup na pláž je volný. Terén je příjemný bez výrazných vyvýšenin, vstup do vody je pozvolný. Území disponuje dobrými podmínkami pro přírodní koupání a vodní sporty. Pláž je z větší části travnatá, místy písčitá. Na pláži je umístěné přístaviště pro ukotvení lodí, a je tedy možnost výletu lodí. Na pláži není možnost občerstvení, není k dispozici ani sanitární zázemí. V blízkosti pláže se však nachází několik rekreačních zařízení (penziony, chatky) a restaurací. Možnost ubytování nabízí rovněž nedaleký autokemp. U autokempu je možno zaparkovat na placeném parkovišti.

Typ: Koupací oblast
Provozovatel:
Profil:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově §34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani

Klasifikace vod: Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Klasifikace byla provedena z dat za období 2015-2018 a je platná pro celou koupací sezónu 2019.
 
Riziko krátkodobého znečištění:

Tato voda ke koupání není pod vlivem krátkodobého znečištění.