Koupaliště

ZAZNAMENALI JSTE ZDRAVOTNÍ POTÍŽE V SOUVISLOSTI S KOUPÁNÍM?
INFORMUJTE NÁS, PROSÍM, PROSTŘEDNICTVÍM DOTAZNÍKU.Vyberte okres a konkrétní koupaliště:
Okres:
Koupaliště:  
 

Jezero Konětopy

Stav ke dni Hodnocení
06.08.2018 Voda vhodná ke koupání Voda vhodná ke koupání


2018

14.5.11.6.9.7.6.8.
Voda vhodná ke koupáníVoda vhodná ke koupáníVoda vhodná ke koupáníVoda vhodná ke koupání

Legenda (schovat):
voda vhodná ke koupání  voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody   zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince   zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání  voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání  zákaz koupání
neměřeno  neměřeno

Popis:

Poblíž hlavní silnice mezi obcemi Konětopy a Dřísy ve velmi klidném prostředí se nachází 2 jezera vzniklá po ukončení těžby štěrkopísku. V prvním menším jezeře se koupání neprovozuje, ale je zde možnost rybaření a koupání psů. Ke koupání se využívá druhé větší jezero. Jedná se o velmi čisté jezero napájené čistou podzemní vodou. Jezero vykazuje na první pohled nádhernou modrou až tyrkysovou barvu. Plocha je z části oplocená a poskytuje příjemné prostředí k letní rekreaci, po celé ploše areálu je písčitá pláž. Lokalita kolem jezera je vhodným místem pro turistiku s možností kempování. V průběhu koupací sezony se nevyskytují sinice ani vodní květ. Uvnitř oploceného areálu jezer je vyhrazená plocha k parkování, k dispozici je sanitární zařízení a možnost zakoupení občerstvení.

Typ: Koupaliště v přírodě
Provozovatel: Jezero Konětopy EU s.r.o.Konětopy 33277 14 Dřísy
Profil:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově §34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani

Klasifikace vod: Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Klasifikace byla provedena z dat za období 2009-2012 a je platná pro celou koupací sezónu 2013.
 
Riziko krátkodobého znečištění:

Tato voda ke koupání není pod vlivem krátkodobého znečištění.