Koupaliště

ZAZNAMENALI JSTE ZDRAVOTNÍ POTÍŽE V SOUVISLOSTI S KOUPÁNÍM?
INFORMUJTE NÁS, PROSÍM, PROSTŘEDNICTVÍM DOTAZNÍKU.Vyberte okres a konkrétní koupaliště:
Okres:
Koupaliště:  
 

Jezero Konětopy

Stav ke dni Hodnocení
17.08.2020 Voda vhodná ke koupání Voda vhodná ke koupání

Legenda (schovat):
voda vhodná ke koupání  voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody   zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince   zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání  voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání  zákaz koupání
neměřeno  neměřeno

Popis:

Poblíž hlavní silnice mezi obcemi Konětopy a Dřísy ve velmi klidném prostředí se nachází 2 jezera vzniklá po ukončení těžby štěrkopísku. V prvním menším jezeře se koupání neprovozuje, ale je zde možnost rybaření a koupání psů. Ke koupání se využívá druhé větší jezero. Jedná se o velmi čisté jezero napájené čistou podzemní vodou. Jezero vykazuje na první pohled nádhernou modrou až tyrkysovou barvu. Plocha je z části oplocená a poskytuje příjemné prostředí k letní rekreaci, po celé ploše areálu je písčitá pláž. Lokalita kolem jezera je vhodným místem pro turistiku s možností kempování. V průběhu koupací sezony se nevyskytují sinice ani vodní květ. Uvnitř oploceného areálu jezer je vyhrazená plocha k parkování, k dispozici je sanitární zařízení a možnost zakoupení občerstvení.

Typ: Koupaliště v přírodě
Provozovatel: Jezero Konětopy EU s.r.o.Konětopy 33277 14 Dřísy
Profil:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově §34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani

Klasifikace vod: Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Klasifikace byla provedena z dat za období 2015-2018 a je platná pro celou koupací sezónu 2019.
 
Riziko krátkodobého znečištění:

Tato voda ke koupání není pod vlivem krátkodobého znečištění.