Koupaliště

ZAZNAMENALI JSTE ZDRAVOTNÍ POTÍŽE V SOUVISLOSTI S KOUPÁNÍM?
INFORMUJTE NÁS, PROSÍM, PROSTŘEDNICTVÍM DOTAZNÍKU.Vyberte okres a konkrétní koupaliště:
Okres:
Koupaliště:  
 

VN Slapy - Županovice

Stav ke dni Hodnocení
24.08.2020 Zhoršená jakost vody Zhoršená jakost vody - zvýšený obsah sinic a chlorofylu

Legenda (schovat):
voda vhodná ke koupání  voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody   zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince   zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání  voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání  zákaz koupání
neměřeno  neměřeno

Popis:

 

Koupací oblast leží na levém břehu přehradní nádrže Slapy v blízkosti obce Županovice. Obě tábořiště jsou situována travnatých loukách pod místní komunikací severně od obce Županovice. Na travnaté plošině porostlé topoly a svažující se mírně k Vltavě se nachází tábořiště Županovice I a Županovice II (U Župana). Vhodná lokalita pro koupání, rybaření, projížďky na loďkách a cykloturistiku. Klasické pláže, vstup do vody je pozvolný, dno písčité. Vybavenost je dimenzována s ohledem na kapacitu jednotlivých tábořišť. Možnost nákupu potravin pouze v prodejně v obci Županovice. Zásobování pitnou vodou rozvodem z veřejného vodovodu.

 

Typ: Koupací oblast
Provozovatel: p. Ivana ČemusováDobříš 1064IČO 65594631p. Eva BrodilováU Měšťanského pivovaru 11IČO 47055189
Profil:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově § 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani/

Klasifikace vod: Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Podrobné vysvětlení je v pravém sloupci. Klasifikace byla provedena z dat za období 2015-2018 a je platná pro celou koupací sezónu 2019.  
 
Riziko krátkodobého znečištění:

Tato lokalita jepod vlivem krátkodobého znečištění, kteé se může vyskytnout při prudkém přívalovém dešti.