Koupaliště

ZAZNAMENALI JSTE ZDRAVOTNÍ POTÍŽE V SOUVISLOSTI S KOUPÁNÍM?
INFORMUJTE NÁS, PROSÍM, PROSTŘEDNICTVÍM DOTAZNÍKU.Vyberte okres a konkrétní koupaliště:
Okres:
Koupaliště:  
 

VN Slapy - Županovice

Stav ke dni Hodnocení
24.08.2020 Zhoršená jakost vody Zhoršená jakost vody - zvýšený obsah sinic a chlorofylu


2020

18.5.1.6.15.6.29.6.13.7.27.7.3.8.10.8.17.8.24.8.
Voda vhodná ke koupáníVoda vhodná ke koupáníVoda vhodná ke koupáníZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyVoda vhodná ke koupáníZhoršená jakost vodyZhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vodyZhoršená jakost vodyZhoršená jakost vodyZhoršená jakost vody

Legenda (schovat):
voda vhodná ke koupání  voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody   zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince   zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání  voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání  zákaz koupání
neměřeno  neměřeno

Popis:

 

Koupací oblast leží na levém břehu přehradní nádrže Slapy v blízkosti obce Županovice. Obě tábořiště jsou situována travnatých loukách pod místní komunikací severně od obce Županovice. Na travnaté plošině porostlé topoly a svažující se mírně k Vltavě se nachází tábořiště Županovice I a Županovice II (U Župana). Vhodná lokalita pro koupání, rybaření, projížďky na loďkách a cykloturistiku. Klasické pláže, vstup do vody je pozvolný, dno písčité. Vybavenost je dimenzována s ohledem na kapacitu jednotlivých tábořišť. Možnost nákupu potravin pouze v prodejně v obci Županovice. Zásobování pitnou vodou rozvodem z veřejného vodovodu.

 

Typ: Koupací oblast
Provozovatel: p. Ivana ČemusováDobříš 1064IČO 65594631p. Eva BrodilováU Měšťanského pivovaru 11IČO 47055189
Profil:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově § 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani/

Klasifikace vod: Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Podrobné vysvětlení je v pravém sloupci. Klasifikace byla provedena z dat za období 2015-2018 a je platná pro celou koupací sezónu 2019.  
 
Riziko krátkodobého znečištění:

Tato lokalita jepod vlivem krátkodobého znečištění, kteé se může vyskytnout při prudkém přívalovém dešti.