Benešov

OKRES BENEŠOV

 Okres Benešov se rozkládá v jižní části Středočeského kraje. Na západě sousedí s okresem Příbram, na severu s okresy Praha-západ a Praha-východ, na východě s okresem Kutná Hora a Havlíčkův Brod (kraj Vysočina), na jihu pak s okresy Pelhřimov (kraj Vysočina) a Tábor (kraj Jihočeský).

Svojí rozlohou 1 475 km2 zaujímá okres 13,4 % z rozlohy Středočeského kraje a je druhým největším okresem v kraji. Zemědělská půda tvoří 61,5 %, lesy 28 % z rozlohy okresu. Počtem obyvatel 96 tisíc (7,4 % obyvatel kraje) však patří k podprůměrným okresům a hustota zalidnění 65 obyvatel na km2 je druhá nejnižší v kraji.
Od reformy veřejné správy z 1. ledna 2003 se okres člení na 3 správní obvody obcí s rozšířenou působností (Benešov, Vlašim, Votice) a 5 správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem (Benešov, Sázava, Týnec nad Sázavou, Vlašim, Votice).
V současné době náleží do okresu Benešov 114 obcí, z nichž 9 má statut města (Benešov – 16,5 tis. obyvatel, Vlašim, Týnec nad Sázavou, Votice, Bystřice, Sázava, Neveklov, Pyšely, Trhový Štěpánov) a 11 obcí bylo stanoveno městysem.
Povrch převážné části okresu tvoří Středočeská pahorkatina v povodí střední Vltavy a dolní Sázavy. Terén okresu je členitý, lesnatý, s mnoha rybníky. Nadmořská výška kolísá od 200 do 700 metrů nad mořem. Pro hornatost okresu je typický táhnoucí se hřeben s Českou Sibiří, Sedleckou kotlinou. Nejvyšším bodem okresu je vrch Mezivrata (713 m n.m.).
KonopištěČást přirozených hranic okresu tvoří na severozápadě tok Vltavy až po Slapskou nádrž a z východní strany do Vltavy přitékající Sázava. Vybudováním Slapské přehrady na Vltavě a nádrže Švihov na Želivce změnila část těchto vodních toků zcela svůj charakter. Slapská vodní nádrž představuje nejen rezervoár užitkové vody, ale stala se jedním z nejvýznamnějších center hromadné i individuální rekreace ve Středních Čechách. Nádrž Švihov slouží jako zásobárna pitné vody.
Území okresu mělo dříve vysloveně zemědělský charakter. V současné době se stal důležitým odvětvím průmysl (potravinářství, strojírenství) a stavebnictví. K 31. 12. 2013 bylo v registru ekonomických subjektů zapsáno celkem 24 344 subjektů (7,7 % subjektů kraje). Podle převažující činnosti tvoří zemědělství a lesnictví 7 %, průmysl 12,9 %, stavebnictví 14,2 %, velkoobchod a maloobchod (vč. oprav a údržby motorových vozidel) 19,4 %.
K 31. 12. 2013 bylo v rámci okresu Benešov evidováno 3 658 dosažitelných uchazečů o zaměstnání (6 % dosažitelných uchazečů kraje). Podílem nezaměstnaných osob (tj. podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let na obyvatelstvu celkem ve stejném věku), který činil 5,65 %, vykazoval okres Benešov čtvrtou nejnižší nezaměstnanost mezi okresy kraje. Tuto relativně příznivou situaci ovlivňuje mimo jiné rozvoj průmyslových zón, ale zejména dobrá dopravní dostupnost do Hlavního města Prahy. Okresem prochází dva velmi významné silniční tahy – dálnice D1 a z ní odbočující silnice I. třídy I/3 vedoucí do jižních Čech a Rakouska.  Jihozápadní částí okresu prochází ještě silnice I/18 Nejvýznamnější železniční tratí na území okresu je trať 220 Praha - Benešov - Tábor - České Budějovice, která je součástí IV. tranzitního koridoru..
V roce 2013 bylo v okrese dokončeno 282 bytů (5,3 % dokončených bytů kraje) a zahájeno 327 bytů (8,5 % zahájených bytů kraje).
Benešovsko představuje jednu z nejzachovalejších oblastí po stránce přírodovědné. Rozmanitá krajina s vodními toky dává široké možnosti pro rekreaci, turistiku i návštěvy kulturních památek. V jižní části Benešovska se nachází chráněná krajinná oblast „Blaník“ o rozloze 40 km2. Jejím účelem je chránit typ staré kulturní zemědělské krajiny. Ve vyvážené harmonické krajině dominují vrcholy Velký a Malý Blaník. Chráněná krajinná oblast je bohatá na historické a archeologické památky. Za přírodní rezervaci je vyhlášen například Podhrázský rybník u Bystřice – největší na okrese – kde hnízdí několik desítek druhů ptáků a je též vyhledávanou zastávkou tažných ptáků. Národní přírodní rezervace Ve Studeném, 2 km od města Sázavy, má zachovány porosty pralesovitého charakteru. Hadce u Želivky je národní přírodní památka.  
Růžová zahradaK nejvýznamnějším kulturním památkám se řadí romanticky přestavěný zámek Konopiště s anglickým parkem, který patří k nejnavštěvovanějším v Čechách. Dále se v okrese nachází gotický hrad Český Šternberk, barokní zámek Jemniště s anglickým parkem, Sázavský klášter (4. nejstarší klášter v Čechách), zámky Komorní Hrádek, Líšno, Vrchotovy Janovice nebo románský hrad v Týnci nad Sázavou.
    
Bližší informace o okresu Benešov naleznete na webových stránkách Českého statistického úřadu, Krajské správy ČSÚ pro Středočeský kraj - viz http://www.czso.cz/xs/redakce.nsf/i/okres_benesov 
 

Aktualizováno dne: 31. 12. 2013 © Český statistický úřad 2013

 

 

KONTAKTY

   

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
územní pracoviště v Benešově
 Černoleská 2053,  256 55 Benešov
podatelna:  e-podatelna(zavináč) khsstc.cz
telefon ústředna: 317 784 000, fax: 317 784 024 

 


Dále uvedené kontakty slouží pouze pro běžnou komunikaci s referenty, 
nikoli pro Elektronická podání - jejich popis zde.


 

Oddělení provozně – organizační

 • Podatelna Benešov
  • Telefon: + 420 317 784 000
  • Fax:+ 420 317 784 024
  • E-mail: Khs-BN(zavináč)khsstc.cz
    
 • Provozně-organizační pracovník
  • Jméno, Příjmení: Miloslava Langrová
  • Telefon: + 420 317 784 000
  • Fax:+ 420 317 784 024
  • E-mail: miloslava.langrova(zavináč)khsstc.cz
    

Oddělení hygieny dětí a mladistvých – Benešov

 • Zástupce vedoucího oddělení 
  • Jméno, Příjmení: Ing. Alena Šipková
  • Telefon: + 420 317 784 029 
  • Fax:+ 420 224 916 561
  • E-mail: alena.sipkova(zavináč)khsstc.cz 
    
 • Referent
  • Jméno, Příjmení:
  • Telefon:
  • Fax:
  • E-mail: 
    
  • Jméno, Příjmení: Miluše Hovorková
  • Telefon: + 420 317 784 029
  • Fax:+ 420 317 784 024
  • E-mail: miluse.hovorkova(zavináč)khsstc.cz 
    

Oddělení hygieny obecné a komunální - Benešov

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, Příjmení: Mgr. Hana Štollová
  • Telefon: + 420 317 784 038
  • Fax:+ 420 317 784 024
  • E-mail: hana.stollova(zavináč)khsstc.cz, HOK_BN@khsstc.cz
    
 • Referent
  • Jméno, Příjmení: Lenka Chomická
  • Telefon: + 420 317 784 036
  • Fax:+ 420 317 784 024
  • E-mail: lenka.chomicka(zavináč)khsstc.cz , HOK_BN@khsstc.cz
    
  • Jméno, Příjmení: Mgr. Josef Havlín
  • Telefon: + 420 317 784 036
  • Fax:+ 420 317 784 024
  • E-mail: josef.havlin(zavináč)khsstc.cz, HOK_BN@khsstc.cz  
     
  • Jméno, Příjmení: Mgr. Marie Matoušková
  • Telefon: + 420 317 784 036
  • Fax:+ 420 317 784 024
  • E-mail: marie.matouskova(zavináč)khsstc.cz, HOK_BN@khsstc.cz   
    

Oddělení hygieny výživy a PBU – Benešov

 • Zástupce Vedoucího oddělení
  • Jméno, Příjmení: Mgr. Irena Špindlerová
  • Telefon: + 420 317 784 031
  • Fax:+ 420 317 784 024
  • E-mail: irena.spindlerova(zavináč)khsstc.cz
    
 • Referent
  • Jméno, Příjmení: Květa Heřmánková
  • Telefon: + 420 317 784 030
  • Fax:+ 420 317 784 024
  • E-mail: kveta.hermankova(zavináč)khsstc.cz
    
  • Jméno, Příjmení: Renáta Koucká
  • Telefon: + 420 317 784 030
  • Fax:+ 420 317 784 024
  • E-mail: renata.koucka(zavináč)khsstc.cz 
     

Oddělení protiepidemické – Benešov

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, Příjmení: Mgr. Jindra Taterová
  • Telefon: + 420 317 784 001
  • Fax:+ 420 317 784 024
  • E-mail: jindra.taterova(zavináč)khsstc.cz
 • Referent 
  • Jméno, Příjmení: Jana Vyskočilová
  • Telefon: + 420 317 784 027
  • Fax:+ 420 317 784 024
  • E-mail: jana.vyskocilova(zavináč)khsstc.cz
    
  • Jméno, Příjmení: Květuše Klenotová
  • Telefon: + 420 317 784 028
  • Fax:+ 420 317 784 024
  • E-mail: kvetuse.klenotova(zavináč)khsstc.cz
    
  • Jméno, Příjmení: Mgr. Věra Janoušová
  • Telefon: + 420 317 784 021
  • Fax:+ 420 317 784 024
  • E-mail: vera.janousova(zavináč)khsstc.cz
    
  • Jméno, Příjmení: Bc. Michaela Bešťáková
  • Telefon: + 420 317 784 027
  • Fax:+ 420 317 784 024
  • E-mail: michaela.bestakova(zavináč)khsstc.cz

Oddělení hygieny práce - Benešov

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, Příjmení: RNDr. Libor Řehoř
  • Telefon: + 420 317 784 034
  • Fax:+ 420 317 784 024
  • E-mail: libor.rehor(zavináč)khsstc.cz
    
 • Referent 
  • Jméno, Příjmení: Pavlína Šmídková
  • Telefon: + 420 317 784 032
  • Fax:+ 420 317 784 024
  • E-mail: pavlina.smidkova(zavináč)khsstc.cz
    
  • Jméno, Příjmení: Ing. Lenka Babková
  • Telefon: + 420 317 784 033
  • Fax:+ 420 317 784 024
  • E-mail: lenka.babkova(zavináč)khsstc.cz
    
  • Jméno, Příjmení: Bc. Věra Adame
  • Telefon: + 420 317 784 032
  • Fax:+ 420 317 784 024
  • E-mail: vera.adame(zavináč)khsstc.cz


 


 

Přílohy