Beroun

OKRES BEROUN

 

 Okres Beroun leží v západní části Středočeského kraje. Svojí východní hranicí sousedí s okresem Praha-západ, na jihu s okresem Příbram, na západě s okresem Rokycany a na severu s okresy Rakovník a Kladno. Dálnice D5 Praha – Plzeň rozděluje okres téměř souměrně na dvě poloviny. 

Velká amerikaPovrch okresu má charakter pahorkatiny. Rovinatější části se nacházejí v několika enklávách západně od Berouna, dále pak v oblasti Hostomic, Neumětel a Litně. Nejníže položeným místem okresu je hladina Berounky při jejím výtoku z území okresu za Zadní Třebání o nadmořské výšce 211 metrů. Nejvyšším místem je vrch Jivina – 620 m n.m.

Z morfologického hlediska patří Berounsko převážně ke Středočeskému krasu (Barandien). Je to vápencová oblast, rozkládající se přibližně kolem toku Berounky v úseku od Berouna ku Praze. Je zde vytvořeno mnoho zajímavých přírodních útvarů, a to především skalnaté útesy, lemující břehy Berounky a četné jeskyně. Z nich nejznámější jsou Koněpruské jeskyně, které mají bohatou krápníkovou výzdobu.

Více než třetinu území okresu zaujímají lesy. Ty tvoří převážně souvislé celky, ať již kopcovité Hřebeny a Brdy s nadmořskou výškou kolem 600 m, nebo lesy Křivoklátské, které jsou poměrně v rovině.

Svojí rozlohou 662 km2 zaujímá okres 11. místo ve Středočeském kraji a 6,0 % z jeho rozlohy. Zemědělská půda tvoří 52,4 % a lesy 35,7 % z rozlohy okresu. Hustotou osídlení 132 obyvatel na km2  patří k průměrným okresům kraje.

K 31.12.2013 náleží do okresu Beroun 85 obcí. Z celkového počtu obcí má 6 přiznán statut města a 4 byly stanoveny městysem. V okrese bylo k 31.12.2013 celkem 87 964 obyvatel a tímto počtem se řadí mezi tři nejmenší. Během roku 2013 bylo zaregistrováno 897 živě narozených dětí, bylo uzavřeno 351 sňatků a rozvedeno 243 manželství.

K 31.12.2013 bylo v rámci okresu Beroun zapsáno celkem 21 219 subjektů v registru ekonomických subjektů. Podle převažující činnosti tvoří zemědělství a lesnictví 3,7 %, průmysl 12,6 %, stavebnictví 12,9 % a maloobchod 21,5 %.

K 31.12.2013 bylo v rámci okresu Beroun evidováno 3 998 uchazečů o zaměstnání. Registrovanou mírou nezaměstnanosti 6,78 % se řadí v rámci kraje na 5. místo pomyslného žebříčku krajů řazeného vzestupně od nejnižší hodnoty. Situaci na trhu práce na Berounsku do značné míry ovlivňuje blízkost a dobrá dopravní dostupnost do Hlavního města Prahy.

KarlštejnBerounsko je nesmírně bohaté svými historickými památkami. Nejznámější z nich je starobylý hrad Karlštejn, který je jedním z nejpamátnějších v celé republice. Dalšími významnými památkami jsou hrady Žebrák a Točník, zámek v Hořovicích, barokní kostel v Tetíně, klášterní kostel ve Sv. Janu pod Skalou, Jungmannův rodný domek v Hudlicích a celá řada dalších památek.

Na Berounsku se nacházejí dvě chráněné krajinné oblasti - Český kras a Křivoklátsko (biosférická rezervace UNESCO). Nejvýznamnější částí chráněné krajinné oblasti Český kras je oblast Karlštejn – Koda o rozloze 2 010 ha, kde se v Císařské rokli nacházejí pěnovcová jezírka, v celé oblasti jsou různé druhy chráněných rostlin, například lýkovec, dřín, tařice skalní, hlaváček jarní, koniklec načernalý, lomikámen trsnatý a mnoho dalších. Kromě toho u vrchu Bacína, který je nejvyšším bodem Českého krasu, 499 m n.m., se nachází archeologické naleziště.

Bohatost a krása přírody na Berounsku si vynutila i zákonnou ochranu dalších lokalit. Národní přírodní památkou byl vyhlášen vrch Kotýz, Zlatý kůň, Klonk, Černá rokle, přírodní památkou pak Lom na Kobyle, Špičatý vrch – Barrandovy jámy, Tetínské skály, Karlické údolí, Kulivá Hora, Radotínské údolí a jiné.

Berounsko, zvláště údolí Berounky, je vyhledávaným místem rekreace a odpočinku. Obyvatelé Prahy zde využívají množství rekreačních chat a chalup.

 

Bližší informace o okresu Beroun naleznete na webových stránkách Českého statistického úradu, Krajské správy ČSÚ pro Středočeský kraj - viz http://www.czso.cz/xs/redakce.nsf/i/okres_beroun 

 

Aktualizováno dne: 31. 12. 2013 © Český statistický úřad, 2013

 

 

KONTAKTY

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
územní pracoviště v Berouně
Politických vězňů 455, 266 01 Beroun
 

podatelna:  e-podatelna(zavináč) khsstc.cz

telefon ústředna: 311 548 831, fax: 311 548 840

 

 

Dále uvedené kontakty slouží pouze pro běžnou komunikaci s referenty, 
nikoli pro Elektronická podání - jejich popis zde.


 

Oddělení provozně - organizační

 • Podatelna Beroun
  • Telefon: + 420 311 548 831
  • Fax:+ 420 311 548 840
  • E-mail: Khs-BE(zavináč)khsstc.cz
    
 • Provozně-organizační pracovník
  • Jméno, Příjmení: Kamila Mikovcová
  • Telefon: + 420 311 548 831
  • Fax:+ 420 311 548 840
  • E-mail: kamila.mikovcova(zavináč)khsstc.cz
    

Oddělení hygieny dětí a mladistvých – ÚP Beroun

 • Vedoucí oddělení (pracovištěm v Příbrami)
  • Jméno, Příjmení: Mgr. Veronika Walenková
  • Telefon: + 420 318 622 055
  • Fax:+ 420 318 630 967
  • E-mail: veronika.walenkova(zavináč)khsstc.cz
 • Referent
  • Jméno, Příjmení: Zuzana Jelínková
  • Telefon: + 420 311 548 835
  • Fax:+ 420 311 548 840
  • E-mail: zuzana.jelinkova(zavináč)khsstc.cz 
    
  • Jméno, Příjmení: Ing. Lenka Hošková
  • Telefon: + 420 311 548 834
  • Fax:+ 420 311 548 840
  • E-mail: lenka.hoskova(zavináč)khsstc.cz 

Oddělení hygieny obecné a komunální – Beroun

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, Příjmení: MUDr. Alena Bulvasová
  • Telefon: + 420 311 548 829
  • Fax:+ 420 311 548 840
  • E-mail: alena.bulvasova(zavináč)khsstc.cz
 • Referent
  • Jméno, Příjmení: Jarmila Gregovská
  • Telefon: + 420 311 548 832
  • Fax:+ 420 311 548 840
  • E-mail: jarmila.gregovska(zavináč)khsstc.cz 
    
  • Jméno, Příjmení: Zdeňka Roháčková
  • Telefon: + 420 311 548 828
  • Fax:+ 420 311 548 840
  • E-mail: zdenka.rohackova(zavináč)khsstc.cz
    
  • Jméno, Příjmení: Bc. Iva Žovincová, DiS
  • Telefon: + 420 311 548 836
  • Fax:+ 420 311 548 840
  • E-mail: iva.zovincova(zavináč)khsstc.cz
    

Oddělení hygieny výživy a PBU – Beroun

 • Zástupce vedoucího oddělení 
  • Jméno, Příjmení: Ing. Lenka Hlaváčková
  • Telefon: + 420 311 548 837
  • Fax:+ 420 311 548 840
  • E-mail: lenka.hlavackova(zavináč)khsstc.cz
 • Referent 
  • Jméno, Příjmení:Martina Zahradníková
  • Telefon: + 420 311 548 827
  • Fax:+ 420 311 548 840
  • E-mail: martina.zahradnikova(zavináč)khsstc.cz

Oddělení protiepidemické – Beroun

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, Příjmení: Bc. Zlatuše Zejmanová
  • Telefon: + 420 311 548 838
  • Fax:+ 420 311 548 840
  • E-mail: zlatuse.zejmanova(zavináč)khsstc.cz
 • Referent
  • Jméno, Příjmení:Ivana Šebková
  • Telefon: + 420 311 548 823
  • Fax:+ 420 311 548 840
  • E-mail: ivana.sebkova(zavináč)khsstc.cz
    
  • Jméno, Příjmení:Alena Tabe, Dis
  • Telefon: + 420 311 548 833
  • Fax:+ 420 311 548 840
  • E-mail: alena.tabe(zavináč)khsstc.cz
    

Oddělení hygieny práce - Beroun

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, Příjmení:Ing. Alena Marková
  • Telefon: + 420 311 548 824
  • Fax:+ 420 311 548 840
  • E-mail: alena.markova(zavináč)khsstc.cz
 • Referent 
  • Jméno, Příjmení: Drahuše Jílovcová
  • Telefon: + 420 311 548 826
  • Fax:+ 420 311 548 840
  • E-mail: drahuse.jilovcova(zavináč)khsstc.cz
    
  • Jméno, Příjmení:Zlatuše Březinová
  • Telefon: + 420 311 548 825
  • Fax:+ 420 311 548 840
  • E-mail: zlatuse.brezinova(zavináč)khsstc.cz

 

 

 

 


 

Přílohy