Kolín

 OKRES KOLÍN

Okres Kolín leží ve východní části Středočeského kraje. Má protáhlý tvar od západu k východu. Východní hranici tvoří okresy Hradec Králové a Pardubice. Na severu hraničí s okresem Nymburk, na západě s okresem Praha-východ a na jihu s Kutnou Horou.

KolínSvojí rozlohou 744 km2 zaujímá okres 8. místo ve Středočeském kraji a představuje 6,8 % z jeho rozlohy. Zemědělská půda tvoří 74,4 % rozlohy okresu. Plochou lesů 12,7 % je Kolínsko nejméně zalesněným okresem v kraji. Počtem obyvatel necelých 98 tisíc (7,5 % obyvatel kraje) i hustotou zalidnění 131 obyvatel na km2 patří k průměrným okresům kraje.
Od reformy veřejné správy z 1. ledna 2003 se okres člení na 2 správní obvody obcí s rozšířenou působností (Kolín, Český Brod) a 5 správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem (Kolín, Český Brod, Pečky, Týnec nad Labem, Kouřim).
V současné době náleží do okresu Kolín 89 obcí. Z celkového počtu obcí má 6 přiznán statut města (Kolín – 31,1 tis. obyvatel, Český Brod, Pečky, Týnec nad Labem, Kouřim, Zásmuky) a 3 byly stanoveny městysem.
Reliéf okresu je rovinný až mírně zvlněný, pozvolna stoupající od severu k jihu a od východu k západu. Severní část zabírá Středolabská tabule, a to Českobrodská a zčásti i Nymburská kotlina, přecházející směrem k východu do tabule Chlumecké. Od jihu sem zasahuje Dobříšská pahorkatina a zčásti Kutnohorská plošina. Nejvyšším vrcholem je Kamenný vrch (456 m n.m.) v jihozápadní části okresu. Nejníže položeným místem okresu je v severní části hladina řeky Labe (187 m n.m.), v jejímž okolí se rozkládá úrodná polabská nížina.
Okres lze charakterizovat jako průmyslově-zemědělský. Je zde řada větších i menších podniků, reprezentujících různá odvětví. Převažuje zaměření elektrotechnické, strojírenské, chemické a polygrafické. Zásadní změnou ekonomického potenciálu okresu je však vybudování průmyslové zóny Kolín – Ovčáry s dominující továrnou TPCA s.r.o., na výrobu osobních automobilů. Intenzivní zemědělská rostlinná výroba těží z výborných výrobních podmínek v Polabí.
V severní části zasahuje na dvou místech území okresu dálnice D11. Napojení okresu na Prahu dále zajišťují silnice I. třídy I/2 a I/12. Okresem prochází i 3. nejdelší silnice na území Česka  I/38 spojující sever Čech s jihem Moravy a pokračující dále do Rakouska. Okresem také prochází jedna z nevytíženějších železničních tratí České republiky (010, 011) Praha – Kolín – Česká Třebová, která je součástí prvního a zároveň třetího tranzitního železničního koridoru spojujících jak sever republiky s jihem (I. koridor), tak západ s východem (III. koridor) a pokračujících všemi směry dále do zahraničí.
Ačkoliv okres Kolín nepatří mezi turisticky nejpřitažlivější, nachází se na jeho území řada míst, která uspokojí i náročné obdivovatele přírodních krás a historických památek. Na území okresu zasahují 2 národní přírodní rezervace – Libický luh, Kněžičky. NPR Libický luh je největším souvislým komplexem úvalového lužního lesa v Čechách. Národními přírodními památkami jsou Žehuňský rybník a pozoruhodný vodní a mokřadní ekosystém V jezírkách.
NáměstíNejvětší koncentraci historicky cenných památek má centrum okresního města Kolín, které je zapsáno do seznamu městských památkových rezervací středních Čech. Na stavbě gotického chrámu sv. Bartoloměje, která započala v roce 1260, se podílel i Petr Parléř. Autorem nejcennějšího obrazu v chrámu „Mučení sv. Bartoloměje“ je světoznámý Petr Brandl. Významnou kulturní památkou města je i starý židovský hřbitov a synagoga.
Nad částí obce Lipany stojí mohyla na památku bitvy u Lipan, která zde byla svedena v roce 1434 a skončila porážkou husitských polních vojsk. Za obcí Křečhoř a na vrchu Bedřichov jsou památníky slavné bitvy u Kolína, v níž byl v roce 1757 poražen pruský král Bedřich II. vojsky rakouské císařovny Marie Terezie.
 

Bližší informace o okresu Kolín naleznete na webových stránkách Českého statistického úradu, Krajské správy ČSÚ pro Středočeský kraj - viz http://www.czso.cz/xs/redakce.nsf/i/okres_kolin

 

 

Aktualizováno dne: 31. 12. 2013 © Český statistický úřad, 2013

 

 

 

KONTAKTY

   

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
územní pracoviště v Kolíně
Karlovo náměstí 44, 280 02 Kolín
 
podatelna:  e-podatelna(zavináč) khsstc.cz
telefon ústředna: 321 751 011, fax: 321 726 110
 
 

 

 

 


Dále uvedené kontakty slouží pouze pro běžnou komunikaci s referenty, 
nikoli pro Elektronická podání - jejich popis zde.


 

Oddělení provozně – organizační

 • Podatelna Kolín
  • Telefon: + 420 321 751 011
  • Fax:+ 420 321 726 110
  • E-mail: Khs-KO(zavináč)khsstc.cz
 • Provozně-organizační pracovník
  • Jméno, Příjmení: Mirka Benešová
  • Telefon: + 420 321 751 011
  • Fax:+ 420 321 726 110
  • E-mail: mirka.benesova(zavináč)khsstc.cz
    

Oddělení hygieny dětí a mladistvých – Kolín

 • Vedoucí oddělení (pracovištěm v Kutné Hoře)
  • Jméno, Příjmení: MVDr. Martina Kmentová
  • Telefon: + 420 327 580 256
  • Fax:+ 420 327 512 098
  • E-mail: martina.kmentova(zavináč)khsstc.cz
 • Referent
  • Jméno, Příjmení:Kamila Dlouhá
  • Telefon: + 420 321 751 014
  • Fax:+ 420 321 726 110
  • E-mail: kamila.dlouha(zavináč)khsstc.cz
    

Oddělení hygieny práce – Kolín

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, Příjmení: Mgr. Pavla Šitychová
  • Telefon: + 420 321 751 021
  • Fax:+ 420 321 726 110
  • E-mail: pavla.šitychová(zavináč)khsstc.cz
 • Referent
  • Jméno, Příjmení: Bc. Štěpánka Vojáčková
  • Telefon: + 420 321 751 020
  • Fax:+ 420 321 726 110
  • E-mail: stepanka.vojackova(zavináč)khsstc.cz
    
  • Jméno, Příjmení: Ing. Markéta Bínová   
  • Telefon: + 420 321 751 021
  • Fax:+ 420 321 726 110
  • E-mail: marketa.binova(zavináč)khsstc.cz
     
  • Jméno, Příjmení: Simona Tvrdíková
  • Telefon: + 420 321 751 021
  • Fax:+ 420 321 726 110
  • E-mail: simona.tvrdikova(zavináč)khsstc.cz  
    

Oddělení hygieny výživy a PBU – Kolín

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, Příjmení: Mgr. Hana Schwarzmannová
  • Telefon: + 420 321 751 015
  • Fax:+ 420 321 726 110
  • E-mail: hana.schwarzmannova(zavináč)khsstc.cz
 • Referent
  • Jméno, Příjmení: Markéta Morávková 
  • Telefon: + 420 321 751 019
  • Fax:+ 420 321 726 110
  • E-mail: marketa.moravkova(zavináč)khsstc.cz
    
  • Jméno, Příjmení: Ing. Ivana Vavřinová 
  • Telefon: + 420 321 751 019
  • Fax:+ 420 321 726 110
  • E-mail: ivana.vavrinova(zavináč)khsstc.cz 
    

Oddělení hygieny obecné a komunální - Kolín 

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, Příjmení:Ing. Jana Motýlová
  • Telefon: + 420 321 751 013
  • Fax:+ 420 321 726 110
  • E-mail: jana.motylova(zavináč)khsstc.cz , Hok_KO(zavináč)khsstc.cz
 • Referent
  • Jméno, Příjmení:Bc. Michaela Černíková
  • Telefon: + 420 321 751 018
  • Fax:+ 420 321 726 110
  • E-mail: michaela.cernikova(zavináč)khsstc.cz
    
  • Jméno, Příjmení:Bc. Petra Šellenbergová
  • Telefon: + 420 321 751 018
  • Fax:+ 420 321 726 110
  • E-mail: petra.sellenbergova(zavináč)khsstc.cz
    
  • Jméno, Příjmení:Štěpánka Pokorná
  • Telefon: + 420 321 751 018
  • Fax:+ 420 321 726 110
  • E-mail: stepanka.pokorna(zavináč)khsstc.cz
    

Oddělení protiepidemické – Kolín

 • Zástupce vedoucího oddělení
  • Jméno, Příjmení: MUDr. Jana Jehličková 
  • Telefon: + 420 321 724 855
  • Fax:+ 420 321 726 110
  • E-mail: jana.jehlickova(zavináč)khsstc.cz
 • Referent
  • Jméno, Příjmení: Bc. Klára Smetanová, DiS. 
  • Telefon: + 420 321 751 012
  • Fax:+ 420 321 726 110
  • E-mail: klara.smetanova(zavináč)khsstc.cz
    
  • Jméno, Příjmení:
  • Telefon: + 420 321 751 016
  • Fax:+ 420 321 726 110
  • E-mail: (zavináč)khsstc.cz
    
  • Jméno, Příjmení: Pavlína Šedinová 
  • Telefon: + 420 321 751 016
  • Fax:+ 420 321 726 110
  • E-mail: pavlina.sedinova(zavináč)khsstc.cz

 

 


 

Přílohy