Mladá Boleslav

OKRES MLADÁ BOLESLAV

 

 Okres Mladá Boleslav se nachází v severní části Středočeského kraje. Řekou Jizerou je rozdělen přibližně na dvě stejné části. Je protáhlého tvaru ve směru od severu k jihu, kde téměř zasahuje až k samému Labi. Na jihu sousedí s okresem Praha-východ a Nymburk, na západě s Mělníkem, na severu s okresy Česká Lípa, Litoměřice a Semily z Libereckého kraje a na východě s okresem Jičín (Královéhradecký kraj).

sloupSvojí rozlohou 1 023 km2 zaujímá okres 3. místo ve Středočeském kraji a zabírá 9,3 % z jeho rozlohy. Zemědělská půda tvoří 62,8 % a lesy 26,1 % z rozlohy okresu. Počet obyvatel 125 tisíc (9,6 % obyvatel kraje) je třetí nejvyšší v kraji, hustotou zalidnění 122 obyvatel na km2 se však Mladoboleslavsko řadí k průměrným okresům.

Od reformy veřejné správy z 1. ledna 2003 se okres člení na 2 správní obvody obcí s rozšířenou působností (Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště) a 4 správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem (Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Benátky nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem).

V současné době náleží do okresu Mladá Boleslav 120 obcí. Z toho má 8 obcí statut města (Mladá Boleslav – statutární město 44,2 tis. obyvatel, Mnichovo Hradiště, Benátky nad Jizerou, Bakov nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem, Kosmonosy, Dobrovice, Dolní Bousov) a 5 obcí bylo stanoveno městysem.

Povrch území je členitý. V severní části převládají nízké pahorkatiny, které jsou součástí Českého ráje, jižní část je rovinatá. Nejvyšším bodem je vrch Mužský se 463 m nadmořské výšky a nejnižším bodem je koryto řeky Jizery před jejím ústím do Labe (170 m n.m.).

Hospodářský vývoj regionu byl v minulosti určován z velké části jeho zeměpisnou polohou. Zatímco severní část s hojnou a levnou vodní silou a dostatkem pracovních sil měla všechny předpoklady k rozvoji textilního, papírenského a kovodělného průmyslu, tak jih území byl ryze zemědělskou oblastí.

Již v roce 1895 byla založena Akciová společnost pro automobilový průmysl v Mladé Boleslavi, která se přes závod Laurin a Klement a Automobilové závody až po dnešní Škoda Auto a.s., zabývala výrobou automobilů. V současné době je tato továrna podnikem celostátního významu a zásadně ovlivňuje ekonomickou situaci regionu. Intenzivní zemědělská rostlinná výroba těží z výborných výrobních podmínek v jižní části okresu, převážná část orné půdy je využívána k pěstování obilovin a cukrovky. Některé zemědělské podniky pěstují ve větší míře i zeleninu.

V okrese bylo k 31. 12. 2013 v registru ekonomických subjektů zapsáno celkem 26 652 subjektů (8,5 % subjektů kraje), z toho tvoří 3,6 % zemědělství a lesnictví, 12,0 % činnosti v průmyslu, 11,7 % ve stavebnictví, a 23,3 % velkoobchod a maloobchod (vč. oprav a údržby motorových vozidel).

K 31. 12. 2013 bylo v rámci okresu Mladá Boleslav evidováno 4 014 dosažitelných uchazečů o zaměstnání (6,6 % dosažitelných uchazečů kraje). Podíl nezaměstnaných osob (tj. podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let na obyvatelstvu celkem ve stejném věku) činil 4,69 %, což představuje třetí nejnižší nezaměstnanost mezi okresy kraje.

Územím okresu prochází významné silniční tahy – rychlostní silnice R10 a silnice I. třídy I/16 a I/38. Železniční trať 070 propojuje Mladoboleslavsko s Prahou a severními Čechami.

V roce 2013 bylo v okrese dokončeno 312 bytů (5,9 % dokončených bytů kraje) a zahájeno 246 bytů (6,4 % zahájených bytů kraje).

barakMladoboleslavsko má bohatý fond historických a kulturních památek. Jsou zde zastoupeny všechny stavební slohy. Od románského přes gotický, renesanční, barokní i stavební slohy moderní doby. Památkami románské architektury jsou kostely ve Vinci, Mohelnici a Michalovicích. Mladoboleslavsko je bohaté počtem hradů a zámků. K nejznámějším patří knížecí hrad v Mladé Boleslavi, zříceniny středověkých hradů v Michalovicích, Zvířeticích, Dražicích a jinde. Ze zámeckých staveb renesance a baroka to jsou zámky v Mnichově Hradišti, Kosmonosech, Benátkách nad Jizerou, Bezně, Vlčím Poli, Neměřicích, Skalsku, Košátkách a v řadě dalších míst.

Turisty lákají především Drábské světničky (pevnostní soustava světniček vyhloubených v pískovcové skále) či Jabkenická obora s myslivnou, kde žil Bedřich Smetana. Na Mladoboleslavsko zasahují chráněné krajinné oblasti Český ráj a Kokořínsko. Dále zde najdeme národní přírodní památky Rečkov, kde se vyskytuje vzácná popelivka sibiřská, Klokočka a Radouč (jediný výskyt devaterky poléhavé v Čechách).  

 

 

Bližší informace o okresu Mladá Boleslav naleznete na webových stránkách Českého statistického úradu, Krajské správy ČSÚ pro Středočeský kraj - viz http://www.czso.cz/xs/redakce.nsf/i/okres_mlada_boleslav

 

Aktualizováno dne: 31. 12. 2013 © Český statistický úřad, 2013

 

 

 

KONTAKTY

 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
územní pracoviště v Mladé Boleslavi
Bělská 151, 293 34 Mladá Boleslav
 
podatelna:  e-podatelna(zavináč) khsstc.cz
telefon ústředna: 326 929 040, fax: 326 929 040
 
 

 

 

Dále uvedené kontakty slouží pouze pro běžnou komunikaci s referenty, 
nikoli pro Elektronická podání - jejich popis zde.


 

Oddělení provozně – organizační

 • Podatelna Mladá Boleslav
  • Telefon: + 420 326 929 040
  • Fax:+ 420 326 929 040
  • E-mail: Khs-MB(zavináč)khsstc.cz
 • Provozně-organizační pracovník
  • Jméno, Příjmení: Eva Hůlková
  • Telefon: + 420 326 929 040
  • Fax:+ 420 326 929 040
  • E-mail: eva.hulkova(zavináč)khsstc.cz
    

Oddělení hygieny dětí a mladistvých – Mladá Boleslav

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, Příjmení: Ing. Pavla Cihlářová, DiS.
  • Telefon: + 420 326 929 059
  • Fax:+ 420 326 929 040
  • E-mail: pavla.cihlarova(zavináč)khsstc.cz
 • Referent
  • Jméno, Příjmení: Renata Žitná
  • Telefon: + 420 326 929 044
  • Fax:+ 420 326 929 040
  • E-mail: renata.zitna(zavináč)khsstc.cz
    

Oddělení hygieny výživy a PBU – Mladá Boleslav

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, Příjmení: Mgr. Barbora Hlaváčková
  • Telefon: + 420 326 929 054
  • Fax:+ 420 326 929 040
  • E-mail: barbora.hlavackova(zavináč)khsstc.cz
 • Referent
  • Jméno, Příjmení: Martina Kračmarová
  • Telefon: + 420 326 929 052
  • Fax:+ 420 326 929 040
  • E-mail: martina.kracmarova(zavináč)khsstc.cz
    
  • Jméno, Příjmení: Daniela Křížová
  • Telefon: + 420 326 929 052
  • Fax:+ 420 326 929 040
  • E-mail: daniela.krizova(zavináč)khsstc.cz
    
  • Jméno, Příjmení: Renata Zemanová
  • Telefon: + 420 326 929 051
  • Fax:+ 420 326 929 040
  • E-mail: renata.zemanova(zavináč)khsstc.cz
    

Oddělení hygieny obecné a komunální – Mladá Boleslav

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, Příjmení: Bc. Eva Jouklová
  • Telefon: + 420 326 929 053 
  • Fax:+ 420 326 929 040
  • E-mail: eva.jouklova(zavináč)khsstc.cz
 • Referent
  • Jméno, Příjmení: Ing. Lucie Černá 
  • Telefon: +420 326 929 046
  • Fax:+420 326 929 040
  • E-mail: lucie.cerna(zavináč)khsstc.cz  
     
  • Jméno, Příjmení: Ivana Vaňoučková
  • Telefon: + 420 326 929 055
  • Fax:+ 420 326 929 040
  • E-mail: ivana.vanouckova(zavináč)khsstc.cz
    
  • Jméno, Příjmení: Oto Hlaváč,DiS.
  • Telefon: + 420 326 929 045
  • Fax:+ 420 326 929 040
  • E-mail: oto.hlavac(zavináč)khsstc.cz
    
  • Jméno, Příjmení: Ing. Bc. Vladimír Vacarda
  • Telefon: + 420 326 929 056
  • Fax:+ 420 326 929 040
  • E-mail: vladimir.vacarda(zavináč)khsstc.cz
    

Oddělení protiepidemické – Mladá Boleslav

 • Vedoucí oddělení 
  • Jméno, Příjmení: MUDr. Eva Kavalírová
  • Telefon: + 420 326 929 043
  • Mobilní telefon: + 420 736 521 386
  • Fax: +420 326 929 040
  • E-mail: eva.kavalirova(zavináč)khsstc.cz
    
 • Referent
  • Jméno, Příjmení: Bc. Michaela Honegerová
  • Telefon: + 420 326 929 041
  • Mobilní telefon: + 420 736 521 381
  • Fax: +420 326 929 040
  • E-mail: michaela.honegerova(zavináč)khsstc.cz
    
  • Jméno, Příjmení: Iva Kořínková
  • Telefon: + 420 326 929 041
  • Mobilní telefon: +420 736 521 388
  • Fax:+ 420 326 929 040
  • E-mail: iva.korinkova(zavináč)khsstc.cz  
    
  • Jméno, Příjmení: Miloslava Pachovská 
  • Telefon: +420 326 929 042
  • Mobilní telefon: +420 778 707 203
  • Fax: +420 326929 040
  • E-mail: miloslava.pachovska(zavináč)khsstc.cz  
    

Oddělení hygieny práce – Mladá Boleslav

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, Příjmení: Ing. Kateřina Steklá 
  • Telefon: + 420 326 929 047
  • Fax:+ 420 326 929 040
  • E-mail: katerina.stekla(zavináč)khsstc.cz  
 • Referent
  • Jméno, Příjmení: Hana Vondrlíková
  • Telefon: + 420 326 929 049
  • Fax:+ 420 326 929 040
  • E-mail: hana.vondrlikova(zavináč)khsstc.cz  
     
  • Jméno, Příjmení: Pavla Hadincová Mulačová
  • Telefon: + 420 326 929 048
  • Fax:+ 420 326 929 040
  • E-mail: pavla.hadincova(zavináč)khsstc.cz
    
  • Jméno, Příjmení: Bc. Věra Valová
  • Telefon: + 420 326 929 050
  • Fax:+ 420 326 929 040
  • E-mail: vera.valova(zavináč)khsstc.cz   

 

 


 

Přílohy