Nymburk

OKRES NYMBURK

 

 

Okres Nymburk se rozkládá ve východní části Středočeského kraje v Polabské nížině. Jeho severním sousedem je Mladoboleslavsko a Jičínsko (Královéhradecký kraj), na východě hraničí s královéhradeckým okresem, na západě s okresem Praha-východ a jižním sousedem je Kolínsko.

NáměstíSvojí rozlohou 850 km2 zaujímá okres 6. místo ve Středočeském kraji a zabírá 7,7 % z jeho rozlohy. Zemědělská půda tvoří 69,5 % a lesy 17,5 % z rozlohy okresu. K podprůměrným okresům patří Nymbursko počtem obyvatel 96 tisíc (7,4 % obyvatel kraje) i hustotou zalidnění 112 obyvatel na km2.

Od reformy veřejné správy z 1. ledna 2003 se okres člení na 3 správní obvody obcí s rozšířenou působností (Nymburk, Poděbrady, Lysá nad Labem) a 5 správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem (Nymburk, Poděbrady, Lysá nad Labem, Sadská, Městec Králové).

V současné době náleží do okresu Nymburk 87 obcí. Z celkového počtu obcí má 7 statut města (Nymburk 14,9 tis. obyvatel, Poděbrady, Milovice, Lysá nad Labem, Sadská, Městec Králové, Rožďalovice) a 3 obce byly stanoveny městysem.

Povrch Nymburska je málo členitý s charakterem výrazně rovinného typu. Největší část okresu leží v nížině pod 200 m nad mořem a jen na severovýchodě území mírně stoupá do výšky nad 290 m nad mořem u Chroustova. Zde se nachází i nejvyšší místo okresu – vrch Na kostele (299 m n.n.). Nejnižší místo je při odtoku Labe z okresu – 173 m n.m.

Pro příhodnou polohu a úrodnost půdy bylo Nymbursko v minulosti ryze zemědělskou oblastí. Rozvoj průmyslu nastal až s výstavbou železniční tratě Praha – Olomouc. Mohutný rozvoj železniční dopravy - Nymburk leží na tzv. „severozápadní dráze“ (Havlíčkův Brod – Nymburk - Ústí nad Labem - Děčín) - působil na založení železničních opraven s celorepublikovým významem. Tradici na okrese má průmysl strojírenský, potravinářský, gumárenskoosinkový a sklářský. V rámci středočeského regionu má význam nymburské zemědělství, z hlediska intenzity zemědělské výroby patří k předním okresům v kraji.

V okrese bylo k 31. 12. 2013 v registru ekonomických subjektů zapsáno celkem 22 842 subjektů (7,3 % subjektů kraje), z toho tvoří 4,8 % zemědělství a lesnictví, 13,4 % činnosti v odvětví průmyslu, 13,1 % ve stavebnictví a 22,8 % velkoobchod a maloobchod (vč. oprav a údržby motorových vozidel).

sloupK 31. 12. 2013 bylo v rámci okresu Nymburk evidováno 5 519 dosažitelných uchazečů o zaměstnání (9,1 % dosažitelných uchazečů kraje). Podíl nezaměstnaných osob (tj. podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let na obyvatelstvu celkem ve stejném věku) činil 8,59 %, což představuje čtvrtou nejvyšší nezaměstnanost mezi okresy kraje.

Jižní částí okresu prochází dálnice D11. Silnice I. třídy v okrese jsou I/11, I/32 a I/38. Významné je železniční propojení okresu s Prahou po trati č. 231.,

V roce 2013 bylo v okrese dokončeno 339 bytů (6,4 % dokončených bytů kraje) a zahájeno 310 bytů (8,1 % zahájených bytů kraje).

Okres Nymburk nepatří mezi turisticky nejpřitažlivější, ale i zde je celá řada zachovalých kulturních a zejména historických památek, dokumentujících bohatou minulost. Okres je známý především svým lázeňským městem Poděbrady. Historie města sahá ještě před počátky českého státu, kdy se obec jmenovala „pode brody“. V druhé polovině 13. století zde Přemysl Otakar II. nechal postavit hrad, který byl později přebudován na zámek. Přístupná je pamětní síň krále Jiřího z Poděbrad, který se zde roku 1420 narodil. Poděbrady mají i svůj krásný lázeňský park, kde jsou květinové hodiny. Léčí se zde především choroby srdce, dále pak zažívacího a pohybového ústrojí.

V Nymburce jsou zajímavé dochované městské cihlové hradby se šesti hranolovými baštami pocházejícími ze 14. století. Dominantou města je gotický cihlový kostel sv. Jiljí. Městec Králové vznikl jako hrazené městečko ve 13. století, které bylo rodištěm Přemysla Otakara II. V Lysé nad Labem je barokní zámecká zahrada, barokní farní kostel s plastikami Matyáše Brauna. V současné době je Lysá nad Labem známá díky svému výstavišti, kde se pořádá mnoho tematických výstav. Přerov nad Labem je známý Polabským muzeem v přírodě – skanzenem polabské lidové architektury, Libice nad Cidlinou jako sídlo mocného rodu Slavníkovců.

V okrese se nachází tři národní přírodní rezervace. Libický luh s lužními lesy, Čtvrtě s flórou a faunou charakteristickou pro polabské pahorkatinné lesy a Kněžičky s žehuňskou oborou jako významným biocentrem. Národními přírodními památkami jsou Hrabanovská černava vzniklá zazemňováním slepých ramen a meandrů Labe, Kopičácký rybník a Slatinná louka u Velenky.
 

 

Bližší informace o okresu Nymburk naleznete na webových stránkách Českého statistického úradu, Krajské správy ČSÚ pro Středočeský kraj - viz http://www.czso.cz/xs/redakce.nsf/i/okres_nymburk

 

Aktualizováno dne: 31. 12. 2013 © Český statistický úřad, 2013

 

 

KONTAKTY

 

 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
územní pracoviště v Nymburku
Palackého třída 1484/52, 288 02 Nymburk
 
podatelna:  e-podatelna(zavináč) khsstc.cz
telefon ústředna: 325 512 665, fax: 325 512 666
 
 

  

 

 


Dále uvedené kontakty slouží pouze pro běžnou komunikaci s referenty, 
nikoli pro Elektronická podání - jejich popis zde.


 

Oddělení provozně – organizační

 • Podatelna Nymburk
  • Telefon: +420 325 512 665
  • E-mail: Khs-NB(zavináč)khsstc.cz
 • Provozně-organizační pracovník
  • Jméno, Příjmení: Ilona Bednářová 
  • Telefon: +420 325 512 665
  • E-mail: ilona.bednarova(zavináč)khsstc.cz
    

 Oddělení hygieny dětí a mladistvých – Nymburk

 • Vedoucí oddělení (pracovištěm v Kutné Hoře)
  • Jméno, Příjmení: MVDr. Martina Kmentová
  • Telefon: + 420 327 580 256
  • Fax:+ 420 327 512 098
  • E-mail: martina.kmentova(zavináč)khsstc.cz
    
 • Zástupce vedoucího oddělení 
  • Jméno, Příjmení: Bc. Petra Rychtaříková, DiS. 
  • Telefon: + 420 325 531 034
  • Fax:+ 420 325 512 666
  • E-mail: petra.rychtarikova(zavináč)khsstc.cz
    
 • Referent 
  • Jméno, Příjmení: Pavla Patricie Baková
  • Telefon: + 420 325 512 665
  • Fax: + 420 325 512 666
  • E-mail: pavla.patricie.bakova(zavináč)khsstc.cz
    

Oddělení hygieny výživy a PBU – Nymburk

 • Zástupce vedoucího oddělení (pracovištěm v Nymburce a Praze)
  • Jméno, Příjmení:  Bc. Zuzana Hillebrantová
  • Telefon - Nymburk: +420 325 511 552
  • Telefon - Praha: +420 234 118 227
  • E-mail: zuzana.hillebrantova(zavináč)khsstc.cz
 • Referent  
  • Jméno, Příjmení: Pavlína Nachtigalová
  • Telefon: + 420 325 511 552
  • Fax:+ 420 325 512 666
  • E-mail: pavlina.nachtigalova(zavináč)khsstc.cz
    
  • Jméno, Příjmení: Ludmila Štětková
  • Telefon: + 420 325 511 552
  • Fax:+ 420 325 512 666
  • E-mail: ludmila.stetkova(zavináč)khsstc.cz
    

Oddělení hygieny obecné a komunální - Nymburk

 • Zástupce vedoucího oddělení
  • Jméno, Příjmení: Ing. Milena Marečková
  • Telefon: + 420 325 511 551
  • Fax:+ 420 325 512 666
  • E-mail: milena.mareckova(zavináč)khsstc.cz
 • Referent
  • Jméno, Příjmení: Regina Váchová 
  • Telefon: + 420 325 512 665
  • Fax:+ 420 325 512 666
  • E-mail: regina.vachova(zavináč)khsstc.cz
    
  • Jméno, Příjmení: Kristina Stárková
  • Telefon: + 420 325 512 665
  • Fax:+ 420 325 512 666
  • E-mail: kristina.starkova(zavináč)khsstc.cz
    

Oddělení protiepidemické – Nymburk

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, Příjmení: Mgr. Martina Králová
  • Telefon: + 420 325 513 586
  • Fax:+ 420 325 512 666
  • E-mail: martina.kralova(zavináč)khsstc.cz
 • Referent
  • Jméno, Příjmení: Jaroslava Matějková
  • Telefon: +420 325 513 586
  • Fax:+420 325 512 666
  • E-mail: jaroslava.matejkova(zavináč)khsstc.cz  
    
  • Jméno, Příjmení: Monika Fellerová 
  • Telefon: + 420 325 513 586
  • Fax:+ 420 325 512 666
  • E-mail: monika.fellerova(zavináč)khsstc.cz  
    

Oddělení hygieny práce - Nymburk

 •  Vedoucí oddělení
  • Jméno, Příjmení: MUDr. Jitka Marvanová
  • Telefon: + 420 327 580 263
  • Fax:+ 420 327 512 098
  • E-mail: jitka.marvanova(zavináč)khsstc.cz
 • Zástupce vedoucího oddělení
  • Jméno, Příjmení: Bc. Daniela Kratochvílová, DiS.
  • Telefon: + 420 325 511 550
  • Fax:+ 420 325 512 666
  • E-mail: daniela.kratochvilova(zavináč)khsstc.cz
 • Referent 
  • Jméno, Příjmení: Bc. Kristýna Kovesligelová 
  • Telefon: + 420 325 511 550
  • Fax:+ 420 325 512 666
  • E-mail: kristyna.kovesligelova(zavináč)khsstc.cz  
    
  • Jméno, Příjmení: Aneta Freimannová 
  • Telefon: + 420 325 511 550
  • Fax:+ 420 325 512 666
  • E-mail: aneta.freimannova(zavináč)khsstc.cz  

 


 

Přílohy