Rakovník

OKRES RAKOVNÍK

 

Okres Rakovník se nachází v západní části Středočeského kraje. Hranice na severu, východě i jihu tvoří přirozené útvary – terénní předěly, lesy, řeka. Pouze západní hranice není výrazná podle přírodních útvarů. Na východě a jihovýchodě sousedí okres s okresy Kladno a Beroun, na jihu a západě s okresy Rokycany a Plzeň-sever v Plzeňském kraji a na severu s okresem Louny v Ústeckém kraji.

náměstíSvojí rozlohou 896 km2 zaujímá okres Rakovník páté místo ve Středočeském kraji a tvoří 8,1 % z jeho rozlohy. Zemědělská půda zabírá 53,2 % a lesy 37,6 % z rozlohy okresu. S nejmenším počtem obyvatel 55 tisíc (4,3 % obyvatel kraje) a nejnižší hustotou zalidnění 62 obyvatel na km2 je Rakovnicko nejřidčeji osídleným okresem v rámci kraje.

Od reformy veřejné správy z 1. ledna 2003 je v okrese 1 správní obvod obce s rozšířenou působností (Rakovník) členící se na 4 správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem (Rakovník, Křivoklát, Jesenice, Nové Strašecí).

V současné době náleží do okresu Rakovník 83 obcí. Z celkového počtu obcí mají 3 přiznán statut města (Rakovník 16,4 tis. obyvatel, Nové Strašecí, Jesenice) a 6 obcí bylo stanoveno městysem.

Povrch rakovnického území tvoří převážně mírně zvlněné plošiny a pahorkatiny. Na severu vystupuje plošina Džbán až do nadmořské výšky 535 m. Střed tvoří Rakovnická pánev s průměrnou výškou kolem 350 m, kterou na západě, jihu a východě obklopuje Rakovnická plošina přesahující nadmořskou výšku 500 m. Na jihovýchodě se rozkládá Křivoklátská vrchovina prolomená hlubokým údolím řeky Berounky se strmými a místy skalnatými svahy. Zde leží i nejvyšší bod okresu vrch Vlastec - 612 m n.m. Nejníže položeným místem je koryto Berounky u Račic – 224 m n.m.

Rakovnicko je v republice známé svým chemickým a keramickým průmyslem. Chemický průmysl je reprezentován výrobou pracích prášků a čisticích prostředků, keramický průmysl je spojen s obkladovými dlaždicemi. Zemědělství v severní a střední části okresu má díky kvalitním půdám červenicím ideální podmínky pro pěstování chmele. Chmelařství má také na okrese dlouholetou tradici. V jižní části okresu na písčitých půdách se pěstují brambory a obilí.

V okrese bylo k 31. 12. 2013 v registru ekonomických subjektů zapsáno celkem 11 992 subjektů (3,8 % subjektů kraje). Z tohoto počtu tvoří 7,9 % zemědělství a lesnictví, 11,7 % činnosti z odvětví průmyslu, 12,2 % ze stavebnictví a 21,1 % velkoobchod a maloobchod (vč. oprav a údržby motorových vozidel).

K 31. 12. 2013 bylo v rámci okresu Rakovník evidováno 3 030 dosažitelných uchazečů o zaměstnání (5 % dosažitelných uchazečů kraje). Podíl nezaměstnaných osob (tj. podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let na obyvatelstvu celkem ve stejném věku) činil 7,97 %, což představuje šestou nejnižší nezaměstnanost mezi okresy kraje.

Okresem prochází rychlostní silnice R6, která zde pokračuje jako I/6. Další silnice I. třídy jsou I/16 a I/27. Nejvýznamnější železniční trať představuje trať 120 vedoucí z Rakovníka přes Kladno do Prahy.

V roce 2013 bylo v okrese dokončeno 117 bytů (2,2 % dokončených bytů kraje) a zahájeno 82 bytů (2,1 % zahájených bytů kraje).

Přírodní krásy a památky Rakovnicka poskytují velké možnosti pro aktivní turistický ruch. Téměř celé Rakovnicko je oblastí poměrně silné individuální rekreace. V Lužné u Rakovníka je největší železniční muzeum v České republice.

Rakovnicko je prostoupeno hustou sítí značených pěších a cyklistických cest a naučných stezek. Život i příroda ve zdejším kraji významně ovlivnily osobnosti, jako byl např. spisovatel a sportovní novinář Ota Pavel, nebo Václav Rabas, malíř prostých venkovských zákoutí. Rakovník je spjat se jménem spisovatele Zikmunda Wintera a jeho „Nezbedného bakaláře“.

z věžeNejvýznamnější historickou památkou je hrad Křivoklát, vynikající příklad středověké obytné a pevnostní stavby. Vznikl jako raně gotický hrad v letech 1250 – 1270. Další je zřícenina hradu Krakovce, odkud se v roce 1414 vydal do Kostnice Jan Hus. Dalším svědkem naší historie je i zřícenina hradu Týřova.

Nejvíce památek se nachází v Rakovníku. Je to např. gotický kostel sv. Bartoloměje s pískovcovou kazatelnou z roku 1504 od M. Rejska – pozoruhodné dílo vladislavské gotiky. Zachovaly se zbytky městského opevnění, hřbitovní kaple sv. Rocha, kostelík sv. Jiljí a další památky.

V okrese se rozkládá chráněná krajinná oblast Křivoklátsko, které bylo vyhlášeno za biosférickou rezervaci UNESCO. V rámci pahorkatin až nižších vrchovin střední Evropy jde o mimořádně zachovalé, převážně lesní území s bohatou květenou i zvířenou a řadou významných geologických a geomorfologických objektů. Na území okresu se nacházejí 4 národní přírodní rezervace – Týřov, Vůznice, Velká Pleš a Pochválovská stráň.  

 

 

Bližší informace o okresu Rakovník naleznete na webových stránkách Českého statistického úradu, Krajské správy ČSÚ pro Středočeský kraj - viz http://www.czso.cz/xs/redakce.nsf/i/okres_rakovnik

 

 

Aktualizováno dne: 31. 12. 2013 © Český statistický úřad, 2013

 

 

KONTAKTY

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
územní pracoviště v Rakovníku
 
 

Nová Adresa - od Pondělí 16.4.2018:  Na Sekyře 2123, 269 01 Rakovník

 
 
podatelna:  e-podatelna(zavináč) khsstc.cz
telefon ústředna: 313 521 041, fax: 313 521 056
 
 
 

Dále uvedené kontakty slouží pouze pro běžnou komunikaci s referenty, 
nikoli pro Elektronická podání - jejich popis zde.


 

Oddělení provozně – organizační

 • Podatelna Rakovník
  • Telefon: + 420 313 521 041
  • E-mail: Khs-RA(zavináč)khsstc.cz
 • Provozně-organizační pracovník
  • Jméno, Příjmení: Dana Uhrová
  • Telefon: + 420 313 521 041
  • E-mail: dana.uhrova(zavináč)khsstc.cz

 

Oddělení hygieny dětí a mladistvých – Rakovník

 • Vedoucí oddělení 
  • Jméno, Příjmení: Ing. Kateřina Pilařová, DiS.
  • Telefon: + 420 313 521 054
  • E-mail: katerina.pilarova(zavináč)khsstc.cz
 • Referent 
  • Jméno, Příjmení: Ing. Iveta Elisabeth Jindrová
  • Telefon: + 420 313 521 046
  • E-mail: IvetaElisabeth.Jindrova(zavináč)khsstc.cz
    

Oddělení hygieny práce - Rakovník

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, Příjmení: Ing. Alena Marková
  • Telefon: + 420 311 548 824
  • E-mail: alena.markova(zavináč)khsstc.cz  
 • Zástupce vedoucího oddělení
  • Jméno, Příjmení: Ing. Pavel Monhart
  • Telefon: + 420 313 521 047
  • E-mail: pavel.monhart(zavináč)khsstc.cz
    
 • Referent
  • Jméno, Příjmení: Jaroslava Kadeřábková Hamouzová
  • Telefon: + 420 313 521 050
  • E-mail: jaroslava.kaderabkova.hamouzova(zavináč)khsstc.cz
    

Oddělení protiepidemické - Rakovník

 • Vedoucí oddělení 
  • Jméno, Příjmení:
  • Telefon: + 420 313 521 043
  • E-mail: (zavináč)khsstc.cz
 • Referent
  • Jméno, Příjmení: Jitka Knoblochová
  • Telefon: +420 313 521 043
  • E-mail: jitka.knoblochova(zavináč)khsstc.cz
    
  • Jméno, Příjmení:Iveta Černohorská
  • Telefon: + 420 313 521 045
  • E-mail: iveta.cernohorska(zavináč)khsstc.cz 

 

Oddělení hygieny výživy a PBU – Rakovník

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, Příjmení: Ing. Dagmar Němcová 
  • Telefon: + 420 313 521 048 
  • E-mail: dagmar.nemcova(zavináč)khsstc.cz 
    
 • Rakovník, Referent
  • Jméno, Příjmení: Martina Dominová
  • Telefon: + 420 313 521 053
  • E-mail: martina.dominova(zavináč)khsstc.cz
 • Rakovník, Referent
  • Jméno, Příjmení: Bc. Kateřina Procházková
  • Telefon: + 420 313 521 056
  • E-mail: katerina.prochazkova(zavináč)khsstc.cz

 

Oddělení hygieny obecné a komunální - Rakovník

 • Vedoucí oddělení
  • Jméno, Příjmení: MUDr. Alena Bulvasová
  • Telefon: + 420 311 548 829
  • E-mail: alena.bulvasova(zavináč)khsstc.cz 
    
 • Referent 
  • Jméno, Příjmení: Ing. Zdeněk Andr
  • Telefon: + 420 313 521 042
  • E-mail: zdenek.andr(zavináč)khsstc.cz
    
  • Jméno, Příjmení: Pavla Míková
  • Telefon: + 420 313 521 055
  • E-mail: pavla.mikova(zavináč)khsstc.cz 

 


 

Přílohy