Aktuality

27.05.2020

Pravidla pro vstup osob navrátivších se na území České republiky

KHS Středočeského kraje přináší aktuální informace pro osoby, které se vracejí na naše území (občané ČR, občané EU s bydlištěm v ČR či občané třetích zemí s přechodným nebo trvalým pobytem v ČR). MUDr. Blanka Kučerová, ředitelka sekce OPVZ

Celý článek

25.05.2020

Výsledky kontrol stravovacích zařízení

Pracovníci odboru hygieny výživy se v období od 15. do 22. 5. zaměřili na kontrolu dodržování mimořádných opatření MZ v souvislosti s otevřením venkovních prostor restaurací. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

22.05.2020

Začátek koupací sezóny 2020 ve Středočeském kraji

Přinášíme aktuální informace o kvalitě koupacích vod v kraji a také specifikaci podmínek provozování přírodních koupališť v této sezóně. MUDr. Libuše Polanská, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Celý článek

18.05.2020

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020

KHS Středočeského kraje uveřejňuje termín letošních zkoušek ze znalosti hub. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

15.05.2020

Informace o epidemiologické situaci ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky ve 20. kalendářním týdnu

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje informace o epidemiologické situaci ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky ve 20. kalendářním týdnu. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

11.05.2020

Monitorovací kalendář pro koupací sezónu v roce 2020

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje Monitorovací kalendář pro koupací sezónu v roce 2020. MUDr. Libuše Polanská, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální, 11.5.2020

Celý článek

05.05.2020

5. 5. - Světový den hygieny rukou

Právě dnes si svět připomíná další z významných dní ve zdravotnictví - Světový den hygieny rukou, což je v dnešní době velmi aktuální. Ing. Iveta Klementová - krizová manažerka a referentka pro zdravotní politiku.

Celý článek

18.05.2020

Důležité upozornění - nový režim provozu všech pracovišť úřadu

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o nových podmínkách provozu úřadu v návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN ze dne 9. 4. 2020. Mgr. Vodný, zástupce ředitelky KHS

Celý článek

28.04.2020

Infolinky ke koronaviru pro Středočeský kraj

KHS Středočeského kraje zveřejňuje čísla na infolinky pro Středočeský kraj. Mgr. Tomáš Vodný, zástupce ředitelky KHS

Celý článek

25.03.2020

Má zaměstnavatel povinnost vybavit zaměstnance rouškou v souvislosti se šířením koronaviru?

KHS Stč. kraje přináší vyjádření Ministerstva zdravotnictví k povinnosti zaměstnavatelů vybavit zaměstnance ochranou dýchacích orgánů v souvislosti s opatřením proti šíření koronaviru. Ing. Alice Klingerová, ředitelka odboru hygieny práce, 25.3.2020

Celý článek


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...