Aktuality

13.12.2018

Odborný referent v oddělení hygieny práce pro okresy Praha-východ a Praha-západ

Ředitelka KHS Středočeského kraje vyhlásila dne 13.12.2018 postupem podle § 24 zákona o státní službě výběrové řízení na služební místo odborného referenta v oddělení hygieny práce pro okresy Pha-východ a Pha-západ. Bližší informace v přiloženém sdělení.

Celý článek

12.12.2018

V Restauraci U Jezírka v Hřiměždicích zjistili hygienici hrubé nedostatky

Pracovníci KHS v této restauraci zjistili hrubé porušení zásad provozní hygieny a nařídili okamžitou sanitaci. Provozovatel pochybení napravil. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

12.12.2018

Oznámení o zkrácení úřední doby dne 31.12.2018

Krajská hygienická stanice oznamuje, že dne 31. 12. 2018 bude z provozních důvodů zkrácená úřední doba na všech pracovištích do 14:00 hod. Zora Šíchová, asistentka ředitelky, 12.12.2018

Celý článek

12.12.2018

Správce informačních a komunikačních technologií

KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze vyhlásila dne 12.12.2018 výběrové řízení na obsazení volného pracovního místa správce ICT v oddělení provozně-organizačním v sídle. Bližší informace naleznete v přiloženém sdělení. Mgr. Vodný, ŘOS

Celý článek

12.12.2018

Vedoucí oddělení ekonomického

Ředitelka KHS Středočeského kraje vyhlásila dne 12.12.2018 postupem podle § 24 odst. 6 zákona o státní službě třetí kolo výběrového řízení na služební místo představeného - vedoucího oddělení ekonomického. Více v přiloženém oznámení. Mgr. Vodný, ŘOS

Celý článek

11.12.2018

Kontrolou restaurace Palma v Kutné Hoře byly zjištěny závažné nedostatky

V této restauraci nařídili pracovníci odboru HV sanitaci zázemí a pozastavení výkonu činnosti v rozsahu přípravy teplých a studených pokrmů. Provozovatel projevil součinnost a vše napravil. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

10.12.2018

Vrchní referent/rada v oddělení protiepidemickém pro okresy Praha-východ a Praha-západ

Ředitelka KHS Středočeského kraje vyhlásila dne 10.12.2018 postupem podle § 24 zákona o státní službě výběrové řízení na služební místo v oddělení protiepidemickém pro okresy Praha-východ a Praha-západ. Bližší informace v přiloženém sdělení. Mgr.Vodný, ŘOS

Celý článek

10.12.2018

Vrchní referent/rada v oddělení HOK pro okresy Beroun a Rakovník

Ředitelka KHS Středočeského kraje vyhlásila dne 10.12.2018 postupem podle § 24 zákona o státní službě výběrové řízení na služební místo v oddělení hygieny obecné a komunální pro okresy Beroun a Rakovník. Bližší informace v přiloženém sdělení. Mgr.Vodný,ŘOS

Celý článek

07.12.2018

Informace o epidemiologické situaci ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky ve 49. kalendářním týdnu

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje informace o epidemiologické situaci ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky ve 49. kalendářním týdnu. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

06.12.2018

Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy za období od 1. 1. do 31. 10. 2018

KHS Středočeského kraje přináší zprávu o činnosti odboru hygieny výživy za 10 měsíců letošního roku. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...