Aktuality

18.08.2017

Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1. 1. do 31. 7. 2017

KHS Středočeského kraje vydává Zprávu o činnosti odboru hygieny výživy za období od 1. 1. do 31. 7. 2017. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

18.08.2017

Kvalita vody na přírodních koupalištích ve Středočeském kraji k 18. 8. 2017

Špatná kvalita vody je nadále v Bakově nad Jizerou a na některých místech vodní nádrže Slapy. Naopak vodní nádrž Orlík si kvalitu vody zachovává dobrou. MUDr. Libuše Polanská, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Celý článek

17.08.2017

V Restauraci Hotelu Kormorán ve Zlenicích byly zjištěné hrubé hygienické nedostatky již odstraněny

Opakovanou kontrolou zjistili pracovníci KHS, že nařízená sanitace prodejny byla úspěšně provedena a i další nápravná opatření provozovatel splnil. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

15.08.2017

Zpráva o průběhu letní dětské rekreace ve Středočeském kraji k 14. 8. 2017

KHS Středočeského kraje vydává průběžnou zprávu o průběhu letní dětské rekreace. Mgr. Jana Tomicová, ředitelka odboru hygieny dětí a mládeže

Celý článek

15.08.2017

Světová zdravotnická organizace informuje o situaci epidemie cholery v Jemenu

KHS Středočeského kraje zveřejňuje aktuální informace o výskytu cholery v Jemenu. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

14.08.2017

Nedostatky ve stánku River Marina na Nové Živohošti jsou již odstraněny

Opětovnou kontrolou zjistili pracovníci KHS, že uvedená provozovna je již uklizena a také ostatní zjištěné nedostatky byly odstraněny. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

11.08.2017

Kvalita vody na přírodních koupalištích ve Středočeském kraji k 11. 8.2017

Zvýšený obsah sinic je nadále v Bakově nad Jizerou a v Nové Živohošti na Slapech, příznivá situace je naopak stále na Orlíku. MUDr. Libuše Polanská, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Celý článek

09.08.2017

Nápoje, ochranné nápoje a povinnosti zaměstnavatele

Zajištění vhodných pracovních podmínek pro zaměstnance v sobě pro zaměstnavatele zahrnuje i povinnost zajistit zaměstnancům na pracovištích pitný režim. Ing. Alice Klingerová, ředitelka odboru hygieny práce

Celý článek

09.08.2017

Nedostatky zjištěné ve stánku s občerstvením „MOLO“ v tábořišti na Nové Živohošti byly odstraněny

Opakovanou kontrolou dne 28. 7. jsme zjistili, že došlo k odstranění nedostatků, kvůli kterým byla činnost této provozovny omezena. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy PBU

Celý článek

03.08.2017

Kvalita vody na přírodních koupalištích ve Středočeském kraji k 4. 8. 2017

Kvalita vody v přehradní nádrži Orlík je stále výborná, naopak voda nevhodná ke koupání je nadále v písníku Bakov nad Jizerou. MUDr. Libuše Polanská, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Celý článek


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...