Aktuality

19.10.2018

20. 10. - Světový den osteoporózy

Týden kostí a kloubů uzavíráme tematicky, a to Světovým dnem osteoporózy, který si svět připomene již tuto sobotu. Ing. Iveta Doskočilová - krizový manažerka a referentka pro zdravotní politiku KHS StčK.

Celý článek

16.10.2018

17. 10. - Světový den úrazů

KHS StčK informuje o dalším významném dni ve zdravotnictví - tentokrát se jedná o Světový den úrazů. Ing. Iveta Doskočilová - krizová manažerka KHS StčK.

Celý článek

15.10.2018

Západonilská horečka v Evropě, místní přenos v České republice – aktualizace k 5. říjnu 2018

KHS Středočeského kraje přináší aktuální informace o výskytu západonilské horečky. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 12.10.2018

Celý článek

15.10.2018

Odborný rada v oddělení hygieny obecné a komunální pro okresy Praha-východ a Praha-západ

Ředitelka KHS STC vyhlásila dne 15.10.2018 postupem podle § 24 zákona o státní službě výběrové řízení na služební místo odborného rady v oddělení HOK pro okresy Praha-východ a Praha-západ. Bližší informace naleznete v přiloženém oznámení. Mgr. Vodný, ŘOS

Celý článek

11.10.2018

Uzavření územního pracoviště KHS v Benešově - v úterý 16.10.2018

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje veřejnost o uzavření svého územního pracoviště v Benešově, Černoleská 2053 v úterý dne 16.10.2018 z důvodu plánované odstávky elektrické energie v této lokalitě.

Celý článek

11.10.2018

Vedoucí oddělení ekonomického

Ředitelka KHS Středočeského kraje vyhlásila dne 11.10.2018 postupem podle § 24 odst. 6 zákona o státní službě výběrové řízení na služební místo představeného - vedoucího oddělení ekonomického. Více v přiloženém oznámení. Mgr.Vodný, ředitel odboru správního

Celý článek

10.10.2018

V závodní kuchyni BRANO GROUP, a.s. v Rakovníku byly zjištěny hrubé hygienické nedostatky

Pracovníci KHS odhalili v této provozovně kromě zašlé špíny také plesnivé a prošlé potraviny nebo absenci prostředků k mytí rukou. Pochybení byla napravena. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

08.10.2018

Termín zkoušek odborné způsobilosti podle § 58 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

KHS Stč. kraje informuje o termínu zkoušky odborné způsobilosti podle § 58 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Ing. Alice Klingerová, ředitelka odboru hygieny práce, 8.10.2018

Celý článek

08.10.2018

Odborný referent v oddělení hygieny práce pro okresy Beroun a Rakovník

Ředitelka KHS Středočeského kraje vyhlásila dne 08.10.2018 postupem podle § 24 zákona o státní službě výběrové řízení na služební místo odborného referenta v oddělení hygieny práce pro okresy Beroun a Rakovník. Bližší informace v přiloženém sdělení.

Celý článek

08.10.2018

Odborný referent v oddělení hygieny práce pro okres Mladá Boleslav

Ředitelka KHS Středočeského kraje vyhlásila dne 08.10.2018 postupem podle § 24 zákona o státní službě výběrové řízení na služební místo odborného referenta v oddělení hygieny práce pro okres Mladá Boleslav. Bližší informace v přiloženém sdělení. Mgr. Vodný

Celý článek


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...