Aktuality

03.11.2017

Vedoucí oddělení právního a kontrolního

Ředitelka KHS STC vyhlásila dne 03.11.2017 postupem podle § 24 odst. 6 zákona o státní službě výběrové řízení na služební místo představeného v odboru správním zdejšího služebního úřadu. Bližší informace viz přiložené oznámení. Mgr. Vodný, ŘOS

Celý článek

03.11.2017

Radové v oddělení hygieny předmětů běžného užívání

Ředitelka KHS vyhlásila dne 03.11.2017 postupem podle § 24 zákona o státní službě společné výběrové řízení na 3 volná služební místa radů v oddělení hygieny předmětů běžného užívání. Bližší informace viz přiložené oznámení. Mgr. Vodný, ředitel OS

Celý článek

03.11.2017

Informace o epidemiologické situaci ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky ve 44. kalendářním týdnu

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje informace o epidemiologické situaci ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky ve 44. kalendářním týdnu. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického.

Celý článek

01.11.2017

Informační leták pro cestovatele na Madagaskar

KHS Středočeského kraje zveřejňuje leták vydaný Státním zdravotním ústavem ohledně cest na Madagaskar, kde se dál šíří epidemie moru. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

31.10.2017

KHS Středočeského kraje jako první krajská hygienická stanice obhájila titul „Podnik podporující zdraví“

Dnes (31. 10. 2017) převzala ředitelka KHS Jarmila Rážová z rukou Hlavní hygieničky ČR ocenění „Podnik podporující zdraví“. KHS Středočeského kraje jej může užívat další 3 roky. Dana Šalamunová, MBA, tisková mluvčí

Celý článek

27.10.2017

Informace o epidemiologické situaci ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky ve 43. kalendářním týdnu

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje informace o epidemiologické situaci ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky ve 43. kalendářním týdnu. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického.

Celý článek

25.10.2017

V restauraci Savoy v Poděbradech je opět uklizeno

Středočeští hygienici v této provozovně pozastavili výkon činnosti do doby sjednání nápravy. Provozovatel projevil součinnost a nedostatky odstranil. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

24.10.2017

Výsledky celostátní preventivní akce „Hazard, alkohol a děti 2017“ (HAD)

Pracovníci KHS Středočeského kraje se aktivně podíleli na celostátní preventivní akci "HAD" (Hazard, alkohol, děti). Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

24.10.2017

Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1.1.2017 do 30.9.2017

KHS Středočeského kraje vydává zprávu o činnosti odboru hygieny výživy od 1. 1. do 30. 9. 2017. Ing,. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

13.10.2017

Informace o epidemiologické situaci ve výskytu akutních respiračních infekcí včetně chřipky ve 41. kalendářním týdnu 2017

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje informace o epidemiologické situaci ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky ve 41. kalendářním týdnu. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...