Aktuality

04.01.2019

Informace o epidemiologické situaci ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky v 1. kalendářním týdnu

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje informace o epidemiologické situaci ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky v 1. kalendářním týdnu 2019. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

04.01.2019

Kontrolou Asijské restaurace Gurmet v Příbrami byly zjištěny hrubé hygienické nedostatky!

Pracovníci KHS objevili v této restauraci kromě tristní provozní hygieny také přítomnost hmyzu - rusa domácího. Po uzavření provozovny byla nařízená opatření (desinsekce, sanitace) splněna. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

28.12.2018

Informace o epidemiologické situaci ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky v 52. kalendářním týdnu

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje informace o epidemiologické situaci ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky v 52. kalendářním týdnu. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

21.12.2018

Informace o epidemiologické situaci ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky v 51. kalendářním týdnu

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje informace o epidemiologické situaci ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky v 51. kalendářním týdnu. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

20.12.2018

Kontrolou restaurace U Raka v Rakovníku byly zjištěny závažné nedostatky

V této restauraci bylo zjištěno porušování zásad provozní hygieny, nedodržování data spotřeby, křížení činností, manipulace s odpady a také informační povinnosti. Provozovatel nedostatky napravil. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

04.12.2018

Výskyt HIV/AIDS v České republice v roce 2018

KHS Středočeského kraje přináší informace Státního zdravotního ústavu o výskytu a šíření HIV/AIDS v České republice. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

23.11.2018

Uzavření územního pracoviště v Kutné Hoře dne 27.11.2018

KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje veřejnost, že v úterý 27.11.2018 po celý den bude uzavřeno naše uzemní pracoviště v Kutné Hoře z důvodu plánované odstávky elektrické energie. Ing. Vítězslav Doležal, ředitel odboru ekonomicko-provozního.

Celý článek

22.11.2018

Nejvýznamnější importované infekce v České republice

KHS Středočeského kraje přináší informace Státního zdravotního ústavu k posouzení epidemiologického významu importovaných infekcí. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

29.10.2018

Seznam zdravotnických zařízení, která očkují proti žluté zimnici

KHS Středočeského kraje přináší seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří očkují proti žluté zimnici. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

29.10.2018

Lokální přenos horečky Dengue ve Francii a Španělsku – 2018

KHS Středočeského kraje přináší informace SZÚ o aktuálním výskytu horečky Dengue v Evropě. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...