Aktuality

05.02.2018

V České republice je od začátku roku zaznamenáván výskyt spalniček

KHS Středočeského kraje informuje o aktuálním výskytu spalniček v ČR. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

02.02.2018

Informace o epidemiologické situaci ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) včetně chřipky v 5. kalendářním týdnu 2018

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje informace o epidemiologické situaci ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky v 5. kalendářním týdnu. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 02.02.2018.

Celý článek

01.02.2018

Informace pro návštěvníky zimních Olympijských her 2018

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze uveřejňuje informace pro návštěvníky zimních Olympijských her v Jižní Koreji. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

30.01.2018

Rada v oddělení hygieny obecné a komunální pro okresy Praha-východ a Praha-západ

Ředitelka KHS STC vyhlásila dne 30.1.2018 postupem podle § 24 zákona o státní službě výběrové řízení na služební místo rady v oddělení hygieny obecné a komunální pro okresy Praha-východ a Praha-západ. Bližší informace viz přiložené oznámení. Mgr. Vodný

Celý článek

30.01.2018

Rada v oddělení hygieny obecné a komunální pro okres Mladá Boleslav

Ředitelka KHS Stč. kraje vyhlásila dne 30. 1. 2018 postupem podle § 24 zákona o státní službě výběrové řízení na služební místo rady v oddělení hygieny obecné a komunální pro okres Mladá Boleslav. Bližší informace viz přiložené sdělení. Mgr. Vodný, ŘOS

Celý článek

30.01.2018

Vedoucí oddělení protiepidemického pro okres Kladno

Ředitelka KHS STC vyhlásila dne 30.01.2018 postupem podle § 24 odst. 6 zákona o státní službě výběrové řízení na služební místo představeného systemizované v odboru protiepidemickém zdejšího služebního úřadu. Více informací v příloze. Mgr. Vodný, ŘOS

Celý článek

29.01.2018

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje o vydání Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek

11.01.2018

4. 2. - Světový den boje proti rakovině

Světový den boje proti rakovině je iniciativa Světové unie proti rakovině , v rámci které se mohou její členové, partneři, sponzoři a celý svět sjednotit v boji proti globální epidemii rakoviny. Ing. Iveta Doskočilová - krizová manažerka KHS StčK

Celý článek

26.01.2018

Informace o epidemiologické situaci ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) včetně chřipky ve 4. kalendářním týdnu 2018

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje informace o epidemiologické situaci ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky ve 4. kalendářním týdnu. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 26.01.2018.

Celý článek

26.01.2018

Evropský akční plán „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci (AMR)

KHS Středočeského kraje zveřejňuje Evropský akční plán proti antimikrobiální rezistenci. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického

Celý článek


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...