Aktuality

31.01.2020

Definice případu (case definition). Evropská surveillance lidského onemocnění vyvolaného novým koronavirem (2019-nCoV).

KHS Středočeského kraje přináší informace SZÚ týkající se evropské surveillance lidského onemocnění vyvolaného novým koronavirem. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 31.1.2020

Celý článek

31.01.2020

WHO vyhlásila globální stav zdravotní nouze, ČR rozšiřuje opatření na všechna česká letiště a zavádí infolinku

KHS Středočeského kraje informuje o vyhlášení globálního stavu zdravotní nouze Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a o opatřeních ČR z toho vyplývajících. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 31.1.2020.

Celý článek

31.01.2020

Informace o epidemiologické situaci ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) včetně chřipky v 5. kalendářním týdnu 2020

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje informace o epidemiologické situaci ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky v 5. kalendářním týdnu. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 31.01.2020.

Celý článek

30.01.2020

Aktualizovaný algoritmus ošetření pacientů s možnou zavlečenou infekcí koronavirem

KHS Středočeského kraje uveřejňuje aktualizovaný algoritmus ošetření pacientů s možnou zavlečenou infekcí koronavirem. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 30.01.2020

Celý článek

30.01.2020

Doporučení jedincům s cestovatelskou anamnézou (koronavirus)

KHS Středočeského kraje uveřejňuje doporučení pro osoby s cestovatelskou anamnézou. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 30.01.202

Celý článek

29.01.2020

Čínský koronavirus - aktuální informace ke dni 29.01.2020

KHS Středočeského kraje uveřejňuje aktuální informace k výskytu čínského koronaviru 2019-nCoV v banneru „ČÍNSKÝ KORONAVIRUS“, kde v jsou odkazech uvedena doporučení pro občany i zdravotnická zařízení. MUDr. J. Rážová, Ph.D., ředitelka KHS Stč. kraje

Celý článek

28.01.2020

Aktualizované informace pro občany v souvislosti s aktuálním výskytem čínského koronaviru 2019-nCoV

KHS Středočeského kraje uveřejňuje aktualizované informace pro občany o aktuálním výskytu čínského koronaviru 2019-nCoV, převzaté ze stránek MZ ČR. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 28.1.2020

Celý článek

29.10.2019

Poliomyelitis, hlášení akutních chabých paréz v ČR

Dovolujeme si upozornit na opakovaně publikované materiály týkající se hlášení případů akutních chabých paréz v ČR, které jsou součástí pravidelného ročního hlášení do WHO. Zpráva je převzata od Státního zdravotního ústavu.

Celý článek

21.10.2019

V Hotelu ERMI v Jincích museli provést úklid

I v této restauraci jsme zjistili zejména špatnou provozní hygieny a dále problémy se skladováním potravin. Provozovatel závady napravil. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

24.05.2019

Květinový den 2019

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se i letos zapojila do sbírky Ligy proti rakovině, kterou veřejnost zná díky symbolu měsíčku lékařského. Ing. Iveta Doskočilová - krizová manažerka a referentka pro zdravotní politiku KHS.

Celý článek


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...