Aktuality

31.01.2020

WHO vyhlásila globální stav zdravotní nouze, ČR rozšiřuje opatření na všechna česká letiště a zavádí infolinku

KHS Středočeského kraje informuje o vyhlášení globálního stavu zdravotní nouze Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a o opatřeních ČR z toho vyplývajících. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 31.1.2020.

Celý článek

31.01.2020

Informace o epidemiologické situaci ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) včetně chřipky v 5. kalendářním týdnu 2020

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje informace o epidemiologické situaci ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky v 5. kalendářním týdnu. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 31.01.2020.

Celý článek

30.01.2020

Aktualizovaný algoritmus ošetření pacientů s možnou zavlečenou infekcí koronavirem

KHS Středočeského kraje uveřejňuje aktualizovaný algoritmus ošetření pacientů s možnou zavlečenou infekcí koronavirem. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 30.01.2020

Celý článek

30.01.2020

Doporučení jedincům s cestovatelskou anamnézou (koronavirus)

KHS Středočeského kraje uveřejňuje doporučení pro osoby s cestovatelskou anamnézou. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 30.01.202

Celý článek

29.01.2020

Čínský koronavirus - aktuální informace ke dni 29.01.2020

KHS Středočeského kraje uveřejňuje aktuální informace k výskytu čínského koronaviru 2019-nCoV v banneru „ČÍNSKÝ KORONAVIRUS“, kde v jsou odkazech uvedena doporučení pro občany i zdravotnická zařízení. MUDr. J. Rážová, Ph.D., ředitelka KHS Stč. kraje

Celý článek

28.01.2020

Aktualizované informace pro občany v souvislosti s aktuálním výskytem čínského koronaviru 2019-nCoV

KHS Středočeského kraje uveřejňuje aktualizované informace pro občany o aktuálním výskytu čínského koronaviru 2019-nCoV, převzaté ze stránek MZ ČR. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického, 28.1.2020

Celý článek

29.10.2019

Poliomyelitis, hlášení akutních chabých paréz v ČR

Dovolujeme si upozornit na opakovaně publikované materiály týkající se hlášení případů akutních chabých paréz v ČR, které jsou součástí pravidelného ročního hlášení do WHO. Zpráva je převzata od Státního zdravotního ústavu.

Celý článek

21.10.2019

V Hotelu ERMI v Jincích museli provést úklid

I v této restauraci jsme zjistili zejména špatnou provozní hygieny a dále problémy se skladováním potravin. Provozovatel závady napravil. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

24.05.2019

Květinový den 2019

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se i letos zapojila do sbírky Ligy proti rakovině, kterou veřejnost zná díky symbolu měsíčku lékařského. Ing. Iveta Doskočilová - krizová manažerka a referentka pro zdravotní politiku KHS.

Celý článek

23.05.2019

Hygienické nedostatky zjištěné kontrolou Restaurace Sebastopol v Příbrami již byly odstraněny

Nedostatky, zejména zanedbaný úklid, ale také prošlé a neoznačené potraviny, byly v provozovně po kontrole pracovníky KHS napraveny. Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...