Aktuality

15.07.2016

Novela přílohy č. 7 Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005)

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze upozorňuje na novelu přílohy č. 7 Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005), která se týká očkování proti žluté zimnici. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka protiepidemického odboru, 5.07.2016

Celý článek

14.07.2016

Telefonní linky do Kutné Hory - opět funkční

Porucha telefonních linek na Krajské hygienické stanici - územním pracovišti v Kutné Hoře - byla odstraněna. Linky jsou opět funkční.

Celý článek

13.06.2016

Ve stravovacím úseku Rekreačního střediska Orlík – Loužek, Struhy II, je již uklizeno

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje o nápravě nedostatků zjištěných ve stravovacím úseku RS Orlík – Loužek, Struhy II, Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

04.05.2016

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Rekonstrukce výměníkové stanice na ÚP Mělník

KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze uveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na rekonstrukci výměníkové stanice na ÚP Mělník. MUDr. Michaela Krchová, zástupkyně ředitele

Celý článek

02.05.2016

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Oprava dvorní fasády na budově sídla KHS

KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze uveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na opravu dvorní fasády na budově sídla KHS. MUDr. Michaela Krchová, zástupkyně ředitele

Celý článek

29.04.2016

Stanovisko CZVP SZÚ k atropinu v „Nestlé dětské kaši“

CZVP SZÚ v Brně bylo požádáno o vyjádření k případu kontaminace dětské kaše atropinem. Text stanoviska v příloze. Mgr. Veronika Hamplová, odborný pracovník pro zdravotní politiku

Celý článek

12.04.2016

Rekonstrukce ÚP Beroun

Od 7. 3. do 27. 5. 2016 bude z důvodu rekonstrukce omezen provoz Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, územní pracoviště v Berouně, Politických vězňů 455.

Celý článek

11.04.2016

Celorepubliková výzva PARKY V POHYBU

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje upozorňuje na celorepublikovou výzvu PARKY V POHYBU!, kterou vyhlásil Státní zdravotní ústav ve spolupráci s Katedrou rekreologie FTK UPOL za podpory MZ ČR. MUDr. Michaela Krchová, ředitelka sekce OPVZ

Celý článek

17.03.2016

Nebezpečný výrobek - MEIS stíny na oči

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu. Mgr. Veronika Hamplová, oddělení Kancelář ředitele KHS, dne 17. 3. 2016

Celý článek

17.03.2016

Nebezpečný výrobek - DARS cosmetic pencil

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu. Mgr. Veronika Hamplová, oddělení Kancelář ředitele KHS, dne 17. 3. 2016

Celý článek


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...