Aktuality

18.07.2016

Parky v pohybu – přijďte si zacvičit s instruktorem do Stromovky!

V rámci celorepublikové výzvy PARKY V POHYBU si můžete v období od 19.7. do 21.9. přijít do Stromovky nebo na Vítkov zacvičit pod vedením certifikované instruktorky SZÚ, a to zcela zdarma! Mgr. Veronika Hamplová, zdravotní politika

Celý článek

15.07.2016

Novela přílohy č. 7 Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005)

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze upozorňuje na novelu přílohy č. 7 Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005), která se týká očkování proti žluté zimnici. MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka protiepidemického odboru, 5.07.2016

Celý článek

14.07.2016

Telefonní linky do Kutné Hory - opět funkční

Porucha telefonních linek na Krajské hygienické stanici - územním pracovišti v Kutné Hoře - byla odstraněna. Linky jsou opět funkční.

Celý článek

13.06.2016

Ve stravovacím úseku Rekreačního střediska Orlík – Loužek, Struhy II, je již uklizeno

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje o nápravě nedostatků zjištěných ve stravovacím úseku RS Orlík – Loužek, Struhy II, Ing. Michal Novotný, ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Celý článek

04.05.2016

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Rekonstrukce výměníkové stanice na ÚP Mělník

KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze uveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na rekonstrukci výměníkové stanice na ÚP Mělník. MUDr. Michaela Krchová, zástupkyně ředitele

Celý článek

02.05.2016

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Oprava dvorní fasády na budově sídla KHS

KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze uveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na opravu dvorní fasády na budově sídla KHS. MUDr. Michaela Krchová, zástupkyně ředitele

Celý článek

29.04.2016

Stanovisko CZVP SZÚ k atropinu v „Nestlé dětské kaši“

CZVP SZÚ v Brně bylo požádáno o vyjádření k případu kontaminace dětské kaše atropinem. Text stanoviska v příloze. Mgr. Veronika Hamplová, odborný pracovník pro zdravotní politiku

Celý článek

12.04.2016

Rekonstrukce ÚP Beroun

Od 7. 3. do 27. 5. 2016 bude z důvodu rekonstrukce omezen provoz Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, územní pracoviště v Berouně, Politických vězňů 455.

Celý článek

11.04.2016

Celorepubliková výzva PARKY V POHYBU

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje upozorňuje na celorepublikovou výzvu PARKY V POHYBU!, kterou vyhlásil Státní zdravotní ústav ve spolupráci s Katedrou rekreologie FTK UPOL za podpory MZ ČR. MUDr. Michaela Krchová, ředitelka sekce OPVZ

Celý článek

17.03.2016

Nebezpečný výrobek - MEIS stíny na oči

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje upozorňuje na nebezpečný výrobek na trhu. Mgr. Veronika Hamplová, oddělení Kancelář ředitele KHS, dne 17. 3. 2016

Celý článek


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...