Časté otázky a odpovědi

15.06.2009

Otevírám krejčovskou dílnu a chci vyrábět ošacení pro děti ve věku do 3 let. Jak získám potřebné atesty?

Na výrobky pro děti ve věku do 3 let se vztahuje vyhláška č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, ve znění pozdějších předpisů.

Celý článek

15.06.2009

Jsem povinen vybavit provozovnu stravovacích služeb mísícími bateriemi bez ručního a pažního ovládání?

Ne nejste povinen. Je na provozovateli stravovacích služeb aby rozhodl, zda vybaví umyvadla pro personál (v kuchyních, přípravnách, umývárnách a na záchodech) směšovacími bateriemi vody uvedeného typu.

Celý článek

03.06.2009

Chci provozovat hudební večery ve své restauraci, která nebyla k účelu poskytování hudebních produkcí zkolaudována, co mám pro to udělat?

Musíte se obrátit na místně příslušný stavební úřad se žádostí o změnu využití stávajících prostor – rozšíření o možnost provozování hudebních produkcí.

Celý článek

03.06.2009

Potřebuji získat závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví k projektové dokumentaci nové restaurace, co mám pro to udělat?

Vyplňte formulář – žádost o závazné stanovisko a přiložte projektovou dokumentaci Vašeho záměru.

Celý článek