Časté otázky a odpovědi

12.12.2016

Sortiment potravin prodávaných ve školních kantýnách - informace k aplikaci vyhlášky č. 282/2016 Sb.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zveřejňuje aktualizované informace k aplikaci vyhlášky č. 282/2016 Sb. Mgr. Jana Tomicová ředitelka odboru HDM

Celý článek

10.11.2015

Kdo je poskytovatelem stravovací služby?

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje odpověď na často kladenou otázku „Kdo je poskytovatelem stravovací služby?“. Mgr. Jana Tomicová, ředitelka odboru HDM, 10.11.2015

Celý článek

03.11.2015

Jak ovlivňují nepříznivé klimatické podmínky pobyt dětí venku?

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uveřejňuje odpověď na často kladenou otázku rodičů vztahující se k pobytu dětí venku v předškolních zařízeních. Mgr. Jana Tomicová, ředitelka odboru HDM, 02.11.2015

Celý článek

23.07.2015

Jak vybrat správný školní nábytek

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje poskytuje praktické rady ke školnímu nábytku. Mgr. Jana Tomicová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých, 23.07.2015

Celý článek

10.06.2015

Musí mít zdravotník na škole v přírodě nebo zotavovací akci zdravotní průkaz?

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o povinnostech zdravotníka při škole v přírodě a na zotavovací akci. Mgr. Jana Tomicová, vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých, 10.11.2015

Celý článek

10.06.2015

Dokládání zdravotní způsobilosti fyzických osob při škole v přírodě

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o povinnostech fyzických osob při účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci. Mgr. Jana Tomicová, vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých, 10.06.2015

Celý článek

10.06.2015

Význam posudku o zdravotní způsobilosti dětí při škole v přírodě nebo na zotavovací akci

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje o významu posudku o zdravotní způsobilosti dětí při ŠvP a ZA. Mgr. Jana Tomicová, vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých, 10.06.2015

Celý článek

10.06.2015

Jak provést dezinfekci hraček

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje poskytuje radu, jak provést dezinfekci hraček. Mgr. Jana Tomicová, vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých, 10.06.2015

Celý článek

10.06.2015

Jak postupovat při sanaci venkovních hracích ploch

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje poskytuje rady jak sanovat venkovní hrací plochy. Mgr. Jana Tomicová, vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých, 10.06.2015

Celý článek