Činnosti epidemiologicky závažné

11.06.2012

Zdravotní průkaz

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje, při kterých činnostech z hlediska hygieny výživy má povinnost fyzická osoba vlastnit zdravotní průkaz. 11.6.2012 Ing. Marie Jechová, ved. odboru HV a PBU

Celý článek

15.06.2009

Zkouška znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu činností epidemiologicky závažných

Znalosti u fyzické osoby je oprávněn podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, § 84 odst. (1) písm.d) prověřit při výkonu státního zdravotního dozoru orgán ochrany veřejného zdraví.

Celý článek